Materiał Partnera

Marinpol – kompleksowe zarządzanie nieruchomością

Marinpol – kompleksowe zarządzanie nieruchomością

Marinpol działa na polskim rynku nieprzerwanie już prawie dwadzieścia pięć lat. Zakres jej działalności obejmuje szeroko pojęte zarządzenie i administrowanie nieruchomościami. Wykonując powierzone jej zadania, kieruje się profesjonalnym podejściem zgodnym z zasadami etyki zawodowej i połączonym z poszanowaniem prawa dotyczącego własności. Celem działań jest zapewnienie mieszkańcom komfortu oraz dbałość o stan nieruchomości.

Sprawy formalne

W zakresie zarządzania i administracji nieruchomościami firma Marinpol zajmuje się wieloma kwestiami dotyczącymi administracją wspólnot mieszkaniowych w zakresie zarówno obsługi finansowej, jak i technicznej. Do długiej listy prowadzonych usług należą tu między innymi rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego wspólnoty oraz całej księgowości związanej z funkcjonowaniem budynku. Administrator musi też zająć się dopełnieniem wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem nieruchomości.

Firma może protokolarnie przejąć nieruchomość i jej dokumentację techniczną. Zajmuje się też prowadzeniem miesięcznych rozliczeń kosztów utrzymania budynku między jej mieszkańców. Również w imieniu wspólnoty, firma może zawierać umowy na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody i umowy dotyczące odprowadzania ścieków.

Do obowiązków zarządzającego nieruchomością należy prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych budynku.

W zakresie wspierania organizacji życia mieszkańców budynku, do usług firmy należy również obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Warunki życia

Administrator nieruchomości zobowiązuje się do co najmniej utrzymania jej w stanie, w jakim była, gdy przejmował nad nią zarządzanie. Powinien też, o ile to możliwe, dążyć do poprawienia warunków mieszkaniowych budynku. W związku z tym zarządzający zobowiązany jest do przeprowadzania remontów i konserwacji budynku, a także do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych urządzeń.

O komfort mieszkańców Marinpol dba poprzez utrzymanie całodobowego pogotowia lokatorskiego na wypadek awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej oraz elektrycznej, której miejsce jest natychmiast zabezpieczane. Działania w celu jej naprawy podejmowane są szybko – po to, by zminimalizować ewentualne szkody mieszkańców.

Ponadto firma zajmuje się pielęgnacją zieleni i utrzymaniem budynku w czystości, co również wpływa pozytywnie na standard życia w budynku.

Opracowanie:
Gdynia, Kilińskiego 5 lok. 3
tel. 58 661 52 75
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz