Materiał Partnera

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

Przygotowanie do kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego) to istotne zadanie każdego przedsiębiorcy, który świadczy usługi transportowe. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie firmy jak i w miejscu wykonywania działalności. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji z tym związanych przygotowaliśmy krótki artykuł, który podpowie Wam jak przygotować się do kontroli ITD.

Powody kontroli

Inspekcja Transportu Drogowego może przeprowadzić kontrolę z kilku powodów. Najczęściej jest ona wynikiem stwierdzenia naruszenia przepisów w toku standardowej kontroli drogowej. Co ciekawe inspekcje bardzo często są przeprowadzane również na podstawie:

- wniosków innych organów (np. Urząd Skarbowy),

- wykazu podmiotów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem ryzyka (specyfikacja przewożonych towarów),

- informacji i skarg złożonych przez obywateli.

Tzw. donosy piszą zarówno firmy konkurencyjne, jak i pracownicy własnej firmy. Kierowcy zazwyczaj informują o naruszeniach dotyczących przekraczania czasu pracy, zaległości w wypłatach, niesprawnego sprzętu czy nawet używania tzw. magnesu, który ma fałszować wskazania tachografu.

Zawiadomienia z Inspekcji Transportu Drogowego

Zgodnie z przepisami prawa ITD musi powiadomić o planowanej kontroli przynajmniej 7 dni przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu o kontroli muszą znaleźć się następujące informacje:

- okres jaki zostanie objęty kontrolą,

- dokumenty, które będą weryfikowane podczas kontroli.

Inspekcja może sprawdzać m. in.:

- wykresówki, tarcze z tachografów,

- odczyty z kart kierowców,

- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,

- harmonogramy przewozu osób,

- certyfikaty kompetencji zawodowych,

- wykaz samochodów,

- polisy OC,

- wykaz kierowców,

- umowy o pracę i badania lekarskie kierowców,

- zaświadczenia o ukończonych kursach,

- zaświadczenia o niekaralności.

Przygotowanie do kontroli ITD musi obejmować sprawdzenie przez przedsiębiorcę kompletności w/w dokumentów.

Przebieg kontroli ITD

Kontrola ITD może zostać przeprowadzona wyłącznie w obecności przedsiębiorcy lub pełnomocnika, który posiada pisemne upoważnienie. Czas trwania kontroli może wynieść 12-48 dni. Przedsiębiorca musi udostępnić swoją siedzibę oraz wszystkie pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność. Kontrolerzy mają prawo sporządzić dokumentację fotograficzną oraz filmową z przeprowadzonej kontroli. Inspektorzy mogą również wymagać okazania innych dokumentów, danych bądź pisemnych lub ustnych wyjaśnień przedsiębiorcy. Mogą także przesłuchiwać poszczególnych pracowników oraz zabezpieczać dowody. Co ciekawe inspektor, w uzasadnionych przypadkach, ma również prawo do użycia broni palnej.

Książka kontroli

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania tzw. książki kontroli, jak również upoważnień oraz protokołów z poprzednich kontroli. Musi także udostępnić te dokumenty na żądanie inspektora. Zadaniem książki jest dokumentowanie zakresu przeprowadzonej kontroli, liczby i czasu trwania inspekcji. Książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej. Poza formą elektroniczną musi być również dostępna w tradycyjnej, wydrukowanej wersji.

Protokół kontroli

Po zakończonej kontroli Inspekcja Transportu Drogowego sporządza stosowny protokół kontroli. Podpisując go przedsiębiorca akceptuje treść dokumentu. Dlatego przed złożeniem podpisu warto zapoznać się z jego treścią. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia wyjaśnień lub wniesienia zastrzeżeń do protokołu. Ponadto ma prawo odwołać się od wydanej decyzji w ciągu 14 dni. Jednak w tym przypadku podstawą mogą być wyłącznie stwierdzone uchybienia popełnione przez inspektorów.

Kontrole z ITD prędzej czy później obejmą każdego przewoźnika. Aby odpowiednio się do tego przygotować warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy. TwójInspektor Sp. z o.o. zajmuje się pomocą w zakresie przygotowania do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Współpracując z taką firmą przedsiębiorca zyskuje pewność, że jego przedsiębiorstwo będzie spełniało wszystkie wymogi formalne związane z prowadzeniem kontroli. To może pomóc w uniknięciu wysokich kar nakładanych przez ITD.
Opracowanie:
Kraków, Fredry 14D lok. 12
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz