2,638 wyników dla: urzad miasta

Starostwo Powiatowe

Jesteśmy powiatem ziemskim z liczbą mieszkańców sięgającą 200 tysięcy. Urząd Starostwa zajmuje się sprawami związanymi z poprawną działalnością powiatu. Realizuje wyznaczone cele, a ponadto dokłada przyczynia się do rozwoju edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji i ochrony zdrowia. Urząd świadczy ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd miasta Świecie zaprasza do odwiedzenia naszego regionu. W naszym mieście odbywają się imprezy plenerowe koncerty i targi. Zachęcamy także do zwiedzenia zamku krzyżackiego - wizytówki naszego miasta. Godny polecenia jest też neogotycki kościół św. Boboli oraz Klasztorek. Świecie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Miejski

... na wieży kościoła św. Rocha można podziwiać panoramę miasta. Informacje na temat noclegów , restauracji oraz innych lokali gastronomicznych można znaleźć m.in. na głównej stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W Urzędzie Miasta funkcjonują następujące departamenty : Departament Architektury, Departament Edukacji, Departament Finansów ...
Pn. 08:00-17:00

Urząd Gminy

Dzięki pozyskiwanym środkom unijnym jak i krajowym realizuje inwestycje, takie jak: montaż kolektorów słonecznych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, przebudowa stacji uzdatniania wody, rozwój infrastruktury turystycznej na plaży gminnej, budowy i remonty dróg, ulic, W zakresie działalności urzędu mieści się również zapewnienie ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Miejski

... ekologicznym gmin w kraju. Miłośnicy przyrody na terenie gminy mogą podziwiać m.in. Puszczę Wkrzańską, Rezerwat Świdwie, Roztokę Odrzańską czy siedliska ptaków nad jeziorem Karpino. Z kolei miłośnicy historii powinni odwiedzić znajdujące się na terenie miasta: gotycką kaplicę z XV w., neogotycki Kościół Mariacki czy Lapidarium Polickie. Urząd ...
Pn. 09:00-17:00

Urząd Miasta i Gminy

Zapraszamy do naszego urzędu miasta i gminy. Znajdują się tu liczne biura, gdzie można załatwić wiele spraw związanych np. z podatkami czy opłatami lokalnymi. Są tu m.in. biuro radców prawnych, biuro rady miejskiej, a także biuro obsługi interesanta. Burmistrz zaprasza interesantów w sprawach skarg i wniosków. W mieście działa ...

Urząd Miejski

Brzozów jest ośrodkiem lokalnego życia społecznego i gospodarczego. Znajduje się tu siedziba władz gminy i powiatu. Mocnym punktem gminy jest kultura, zwłaszcza folklor. Władze samorządowe dbają o porządek i zrównoważony rozwój gminy. Gmina współpracuje z miastem partnerskim Moldava nad Bodvou na Słowacji oraz miastem Sambor ...
Pn. 07:30-16:00

Urząd Gminy w Pawonkowie

Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Pawonkowie, w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim. Urząd funkcjonuje od 1975 roku. Gwarantujemy profesjonalne usługi i krótki czas realizacji.
Pn. 08:00-16:00

Urząd Gminy

Urząd Gminy Brzeźnica znajduje się w województwie małopolskim. Gmina położona jest niedaleko Krakowa i Wadowic. Obejmuje swoim zasięgiem 14 sołectw. Liczba ludności mieszkańców dochodzi do 10 000. Ta wiejska gmina posiada wiele walorów turystycznych oraz kulturalnych, np. liczne zabytki. Gmina zapewnia swoim mieszkańcom ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Gminy

W Rogowie, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko-pomorskim swoją siedzibę ma Urząd Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Rogowo jest Tomasz Michalczak.
Pn. 07:15-15:15

Urząd Miejski

Siedziba naszego Urzędu Miejskiego zlokalizowana jest w Brześciu Kujawskim, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w branży, ponieważ na rynku funkcjonujemy nieustannie od 1990 roku.
Pn. 07:15-15:15

Urząd Gminy

Jesteśmy urzędem, którego priorytetem jest zadowolenie mieszkańców i zapewnienie im najwyższych standardów życia. Nieustannie działamy na rzecz rozwoju naszej gminy, która ma charakter rolniczy. Jesteśmy zlokalizowani w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków-przemysłowych i regionalnych. Stawiamy na rozwój gminy-stale ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Gminy Głuchów

Urząd zajmuje się przede wszystkim bieżącym administrowaniem mieniem komunalnym gminy, w tym zasobami mieszkaniowymi. Ponadto, pomagając włodarzowi gminy, zabezpiecza zlecone zadania z zakresu oświaty, gospodarki, pomocy społecznej, infrastruktury oraz gospodarki odpadami. Poprzez osobę skarbnika kontroluje wykonywanie gminnego ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ...
Pn. 08:00-16:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku i Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Posiadamy powiązania ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd miasta i gminy

W naszym urzędzie uzyskacie Państwo fachową pomoc oraz profesjonalne doradztwo we wszystkich sprawach nurtujących mieszkańców gminy. Zatrudnieni u nas urzędnicy poinformują o sposobie i terminie załatwiania wszelkich urzędowych spraw, o zakresie funkcjonowania Urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto poinformujemy ...

Urząd Miejski

Nasz Urząd Miejski znajduje się w Błażowej, w województwie podkarpackim. Burmistrzem gminy, usytuowanej około dwudziestu kilometrów na południe od Rzeszowa, jest Jerzy Kocój. Dodatkowe kontakty: Fax: (17) 22 97 077 Rada Miejska:(17) 23 01728 Budownictwo:(17) 23 01725 Drogi: 17) 23 01722 Podatki :17) 23 01737 Burmistrz: tel.17 ...

Urząd Miejski

... które obowiązują w naszym państwie. Osobą zarządzającą w urzędzie jest Burmistrz, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Dodatkowy kontakt: fax: 74 833 58 38

Urząd Gminy

... roku poprzedzającego przyznano świadczenie z pomocy społecznej. Zachęcamy do kontaktu z naszym Urzędem Gminy.
Pn. 08:00-16:00

Urząd Gminy Czarna

Jesteśmy osobami zarządzającymi Urzędem Gminy i posiadamy lokalizację w Czarnej, w województwie podkarpackim. Wójtem gminy i osobą decyzyjną jest Pan Józef Chudy. Zapewniamy kompleksową obsługę dla osób prywatnych, rozmaitych podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorstw.

Urząd Gminy Puchaczów

Urząd Gminy znajduje się w Puchaczowie, na terenie województwa lubelskiego. Jesteśmy po to, by rozwiązywać wszelkie problemy mieszkańców gminy. Służymy fachową poradą i pomocą w załatwieniu różnych formalności. Przyjdź i przekonaj się sam.
Pn. 07:00-15:00

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Łomży funkcjonuje na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych struktur miasta. Komórkami urzędyUrząd Stanu Cywilnego i Wydziały Urzędu Miejskiego. Prezydent miasta kieruje pracą ...
Pn. 08:00-16:00

Urząd Miasta

W Żaganiu znajdują się liczne atrakcje turystyczne, które warto zobaczyć. Zalicza się do nich Pałac Książęcy, Kościół p.w. św. Krzyża, Wieża Widokowa, Muzeum Obozów Jenieckich oraz Kościół p.w. WNMP. Władza miasta dba o swoich mieszkańców i zapewnia im bezpieczeństwo oraz rozwój edukacji. Pracownicy urzędu dokładają wszelkich ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Gminy

Jesteśmy jedną z osiemdziesięciu trzech gmin, które tworzą nasze województwo. Znajdujemy się w północno - wschodniej części ziemi lubuskiej. Od północy graniczymy ze Strzelcami Krajeńskimi, od wschodu i południa z gminą Drezdenko, zaś od zachodu ze Zwierzynem. Obejmujemy powierzchnię 7757 ha. Na obszarze naszej gminy mieszka 4326 osób, których ...
Pn. 07:30-15:30

Urząd Miasta Puławy

Jesteśmy prężnie działającą jednostką samorządu terytorialnego. Nasi urzędnicy są zawsze gotowi do pomocy petentom z całego rejonu. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich spraw urzędniczych itp. Nadzorujemy ważne inwestycje w mieście, czuwamy nad właściwym stanem dróg, placów i ulic. W naszym urzędzie ...
Pn. 07:30-15:30