Każdy urząd państwowy, czy to urząd miasta, gminy, czy stanu cywilnego zobowiązany jest do pobierania opłat za świadczone usługi. Większość tych kwot podawana jest w obowiązujących daną placówkę ustawach, czy rozporządzeniach. Kwoty różnią się w zależności od rodzaju usługi.

Nasz „Cennik wybranych usług urzędowych”, to wykaz, w którym zamieściliśmy najbardziej popularne usługi świadczone w urzędach miast, gmin, czy stanu cywilnego. Z naszego cennika dowiesz się, czego możesz oczekiwać i w jakich kwotach poruszać się, kiedy zamierzasz uzyskać odpis aktu małżeństwa, koncesje, zarejestrować firmę, czy zawrzeć ślub poza urzędem stanu cywilnego.

Cennik usług urzędowych

Zakres cen na podstawie badań rynku zespołu pkt.pl