Materiał Partnera

Zintegrowane programy SQL dedykowane dla wodociągów

Zintegrowane programy SQL dedykowane dla wodociągów

Dziedzina zarządzania wodociągami i różne aspekty, które się z nią wiążą koncentruje się dzisiaj na tym, aby spełniać również nowoczesne standardy proekologiczne, a także energooszczędne. Dąży się do jak najmniejszych strat energii, optymalnego wykorzystania surowców i zużycia materiałów, wdrażając idee szeroko pojętych e-Usług.  Nie jest to jednak możliwe bez specjalistycznej wysokiej technologii. Mowa również o tej informatycznej w formie zintegrowanych programów do wielowątkowego zarządzania procesami wodociągowymi. Tu warto poznać odpowiednie e-Moduły do oprogramowania TYTAN SQL.

Moduł e-BOK

Moduł e-BOK to nic innego, jak elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. To on wyposażony jest w funkcjonalność udostępniania ważnych danych klientowi poprzez Internet. Zaletą przy tym jest możliwość ciągłego monitorowania i rozpatrywania zgłoszeń. Mowa o obsłudze 24h! Klient ma zatem wgląd do swojego salda należności za wykonane usługi i zakupiony surowiec, czy też może łatwo uzyskać pełną historię odczytów wszystkich posiadanych wodomierzy. Wszystko to przy najwyższym standardzie bezpieczeństwa baz danych, które gwarantuje marka TYTAN!

Moduł e-Faktura

O ile moduł e-BOK pozwala na budowanie prawidłowej relacji z klientem, gwarantując mu pełne komfort współpracy, tak moduł e-Faktura skupia się na optymalizowaniu czasu i zakresu procedur związanych m.in. z rozliczeniami fakturowymi swoich odbiorców, kontrahentów itp. Rozszerzenie to pozwala bowiem na masową wysyłkę faktur elektronicznych do klientów, wprost z systemu TYTAN SQL, przy jednoczesnym archiwizowaniu dokumentów. Jaka jest zaleta takiego modułu. Najważniejsza z nich dotyczy zmniejszenia kosztów dystrybucji i archiwizacji faktur!

Moduł e- SMS

Zakłady wodociągowe i komunalne posiadają licznych klientów, do których niekiedy przekazuje się ważne informacje drogą SMS-ową. Aby jednak móc dokonywać takich operacji, należy zainwestować w moduł e-SMS programu TYTAN SQL dla wodociągów. To właśnie to rozwiązanie pozwala na dowolną wysyłkę krótkich wiadomości do wskazanego klienta lub grup klientów. Pozwala to usprawnić obieg informacji związanych z przekroczeniem terminu płatności, obligatoryjnym sprawdzeniem stanu technicznego wodomierzy, czy związanych z czasowym wyłączeniem dostaw wody. Droga SMS-owa dociera przy tym z takimi komunikatami najszybciej i do całej grupy zainteresowanych.

Moduł e-Bank

Moduł e-Bank TYTAN SQL to nic innego, jak szeroko pojęta i usprawniona współpraca zakładu wodociągowego z bankiem w ramach automatycznej identyfikacji przelewów masowych. Jak podaje producent tegoż modułu: każdy kontrahent firmy reguluje należności podając na przelewach indywidualne konto bankowe drukowane na fakturach, natomiast bank przekazuje codziennie plik ze wszystkimi transakcjami – przelewami. Proste zarządzenie płatnościami i wsparcie działań księgowo-rachunkowych gwarantowane!

Moduły e- Druk i e-Archiwum

Opcjonalnymi modułami programu TYTAN SQL, są również e-Druk i e-Archiwum. Omawiając je w pigułce – szersze informacje zasięgniesz na dedykowanej stronie marki TYTAN – należy wiedzieć, że pierwszy z nich dotyczy zautomatyzowanego i prostego przygotowywania dokumentacji oraz jej obiegu w środowisku oprogramowania. Drugi moduł pozwala zaś na prostą i skuteczną archiwizację dokumentów oraz różnych działań procesów technicznych. Jest to wykorzystywane nie tylko przez działy obsługi klienta, ale także przez specjalistów zajmujących się aspektami technicznymi dotyczącymi sieci (np. obsługa procesu skanowania z poziomu SQL WODA/ FAKTURY/ WYWÓZ / CIEPŁO).

Moduł Taryfy

Proste i zautomatyzowane przygotowywanie procesu wniosku taryfowego to zadanie dla rozwiązania SQL TARYFY. Rozszerzenie to ma funkcjonalność, która łączy ze sobą działania związane z obrotem surowca wodnego (SQL WODA), a także procesami księgowymi i finansowymi. SQL TARYFY ma na celu wspomaganie prac przy opracowaniu założeń, kalkulacji, symulacji i generowaniu kompletu dokumentów niezbędnych dla przedłożenia i zatwierdzenia taryf dla klienta lub całych grup klientów!

Zdalny odczyt wodomierzy

Jakim rozwiązaniem powinny być zainteresowane również zakłady wodociągowe? Przede wszystkim zdalnym odczytem wodomierzy. Firma TYTAN przygotowała moduł SQL RADIO, który pozwala m.in. na analizowanie poprawności par odbiorca/licznik, poprawności wartości odczytu, czy na określanie prawidłowości numeru licznika przy zapisie. Rozszerzenie to pozwala również odbierać i analizować alarmy, czy drukować listę odczytów radiowych wraz ze statystykami. Aby jednak poznać pełną funkcjonalność tego modułu, warto zgłosić się wprost do jego renomowanego na rynku polskim producenta. Dokonasz tego poprzez wspomnianą dedykowaną stronę internetową.

 

Opracowanie:
Poznań, Strusia 10
tel. 61 865 40 10
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz