Materiał Partnera

Zasady transportu materiałów sypkich

Zasady transportu materiałów sypkich

Transport materiałów sypkich to przede wszystkim przewóz takich materiałów, jak kruszywa budowlane, kruszywa ogrodowe, węgiel, nawozy czy zboża. Ze względu na specyfikę tego typu ładunków, zasady ich przewozu określone zostały w przepisach prawa; Ustawie z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz, bardziej szczegółowo, w Ustawie z 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym.    

Chociaż transportem materiałów sypkich zajmują się wyspecjalizowane firmy, warto zdać sobie sprawę z zasad ich przewożenia.

Całkowita masa pojazdu

Najważniejszą zasadą transportu materiałów sypkich jest zachowanie odpowiedniej masy pojazdu. Ładunek sypki zatem nie powinien powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub jego dopuszczalnej ładowności. Należy go umieść na pojeździe tak, aby nie powodował także przekroczenia dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu na drogę, a także, by nie doprowadzał do utraty stateczności auta. Należy o tym pamiętać nie tylko ze względu na grożącą karę, w przypadku niedopełnienia obowiązku. Poruszanie się bowiem po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym zagraża także bezpieczeństwu pozostałych użytkowników ruchu publicznego i powoduje dewastację dróg.

Umieszczenie ładunku

Ponadto ładunek powinien być umieszczony na pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniać kierowania pojazdem, nie ograniczać widoczności, nie zasłaniać świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych znaków pojazdu. W tym celu zaleca się umieszczenie go w szczelnej skrzyni ładunkowej, którą należy dodatkowo zabezpieczyć zasłonami, uniemożliwiającymi wysypanie się ładunku na drogę. Wysokiej jakości usługi przewozu materiałów sypkich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej oferuje swoim klientom przedsiębiorstwo transportowe Fober Trans. Terminowość realizacji zleceń oraz konkurencyjne stawki wyróżniają tę firmę na rynku.

Plandeka

Warto zwrócić uwagę na zapis artykułu 61, zgodnie z którym kierujący pojazdem powinien osłonić ładunek plandeką, którą także należy zabezpieczyć. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy jej montaż powodowałby naruszenie konstrukcji pojazdu i w efekcie zmianę jego zachowania ruchu drogowym, wówczas należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w dowolnej okręgowej stacji diagnostycznej pojazdów. Nie wolno także zapomnieć, że praca przy zakładaniu bądź zwijaniu plandeki, wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem ziemi, jest już wedle prawa uważana za pracę na wysokości, z czym wiąże się konieczność przejścia stosownych badań lekarskich, kwalifikujących do wykonywania tego typu czynności przez kierowcę.   

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz