Materiał Partnera

Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac blacharsko-lakierniczych

Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac blacharsko-lakierniczych

Każdy pracownik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na stanowisku swojej pracy. Blacharz-lakiernik to zawód, którego wykonywanie także wiąże się z powstaniem zagrażających zdrowiu i życiu wypadków. Podczas świadczenia usług blacharsko-lakierniczych posługuje się on bowiem specjalistycznym sprzętem, który należy używać umiejętnie i rozsądnie. Jakich zasad bezpieczeństwa powinien przestrzegać podczas pracy blacharz-lakiernik?

Odpowiednie warunki pracy

Na bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania usług blacharsko-lakierniczych wpływ mają warunki pracy, do których zaliczamy między innymi oświetlenie i wentylację stanowiska pracy i pozostałych pomieszczeń zakładu. Bezsporne jest zalecenie, aby oświetlenie dzienne zostało uzupełnione za pomocą dodatkowego oświetlenia elektrycznego, co znacznie wpływa na wydajność, komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo pracy. Ponadto, miejsce wykonywania usług blacharsko-lakierniczych musi mieć zapewniony sprawny system wentylacji, który umożliwia wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże powietrze z zewnątrz. Tylko tak przygotowane pomieszczenie zapewnia blacharzowi-lakiernikowi możliwość wykonywania swoich usług w warunkach bezpiecznych dla jego zdrowia.

Zagrożenia przy wykonywaniu usług blacharsko-lakierniczych

Praca blacharza-lakiernika jest związana z pewnymi zagrożeniami wynikającymi z jej specyficznego charakteru. Należy pamiętać, aby nie podejmować się samodzielnie obsługi urządzeń potrzebnych do wykonywania usług blacharsko-lakierniczych, ale powierzyć to zadanie doświadczonym w tej branży usługodawcom. Osoby takie są świadome zagrożeń wynikających ze swojej pracy i zachowują najwyższą staranność podczas jej wykonywania. Wśród owych zagrożeń można wymienić, na przykład: poparzenie, zmiażdżenie, obcięcie, przecięcie części ciała, nadmierny hałas przy cięciu blachy, kontakt z odpryskami i dymem spawalniczym, a nawet porażenie prądem elektrycznym, czy też wybuch.

Wymagania względem blacharza-lakiernika

Ze względu na wymienione zagrożenia na stanowisku pracy blacharza-lakiernika, osobom, które chcą podjąć taką pracę stawia się bezwzględne do spełniania wymagania. Po pierwsze praca blacharza wiąże się z koniecznością obsługi urządzeń spawalniczych. Każdy blacharz powinien mieć zatem stosowne uprawnienia do posługiwania się nimi oraz być wyposażony w sprzęt ochronny, a więc: okulary i fartuch ochronny, tarczę, odpowiednie obuwie i rękawice. Natomiast każdy lakiernik podczas wykonywania swojej pracy powinien używać masek ochronnych, by zabezpieczyć się przed szkodliwym wdychaniem oparów wydobywających się z lakierów i rozpuszczalników.

Usługi blacharsko-lakiernicze wiążą się z dość dużym ryzykiem utraty zdrowia. Należy je więc zawsze powierzać fachowcom. Pracownicy zakładu zajmującego się naprawami powypadkowymi, blacharstwem, lakiernictwem i konserwacją, którego właścicielem jest Robert Pietrzycki to osoby doświadczone, wywiązujące się ze swoich obowiązków w sposób należyty i terminowy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz