Materiał Partnera

Uprawnienia wymagane do prowadzenia jachtu

Uprawnienia wymagane do prowadzenia jachtu
Wakacje spędzone na pokładzie jachtu to przygoda, którą będziemy dobrze wspominać bardzo długo – szczególnie jeśli wybierzemy się na rejs po morzu. Zanim jednak pomyślimy o pokierowaniu jachtem, powinniśmy zainteresować się uzyskaniem odpowiednich uprawnień. Polskie prawo wyszczególnia kilka rodzajów patentów żeglarskich, każdy daje inne uprawnienia do sterowania łodzią.

Żeglarz jachtowy

To najniższy rangą patent w polskim prawie. Uzyskują go osoby, które ukończyły 14 lat i pomyślnie zdały egzamin praktyczny i teoretyczny. Patent żeglarza jachtowego upoważnia do prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym lub bez po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 12 metrów z pomocniczym napędem lub bez po wodach zewnętrznych i innych wodach morskich, w obszarze do 2 mil morskich od brzegu i za dnia.

Jachtowy sternik morski

O uzyskanie tego patentu mogą ubiegać się osoby po 18 roku życia, które uczestniczyły w co najmniej 2 rejsach morskich o łącznej długości 200 godzin – warunkiem uzyskania jest pomyślne zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów z pomocniczym napędem mechanicznym lub bez po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym lub bez o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Posiadając patent sternika morskiego uzyskujemy uprawnienia te same, co motorowodny sternik morski – możemy zatem wyczarterować jacht taki jak te w ofercie firmy Eco Marine.

Kapitan jachtowy

Patent kapitana jachtowego możliwy jest do uzyskania osobom, które posiadają patent jachtowego sternika morskiego. Ponadto osoba taka musi odbyć co najmniej 6 rejsów o łącznej długości 1200 godzin, z czego 400 jako sternik jachtu o długości co najmniej 7,5 metra oraz jednego rejsu trwającego ponad 100 godzin na jachcie o długości powyżej 20 metrów i jednego rejsu trwającego ponad 100 godzin na wodach pływowych, w tym z zawinięciem do co najmniej dwóch portów. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń, daje też uprawnienia kapitana motorowodnego.

Sternik motorowodny

Podobnie jak patent żeglarza jachtowego, patent sternika motorowodnego uzyskać może osoba po 14 roku życia, która zdała egzamin. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych o długości do 12 metrów po wodach morskich w obszarze do 2 mil od brzegu i za dnia.

Motorowodny sternik morski

Uzyskuje się go po ukończeniu 18 lat, odbyciu co najmniej 2 rejsów o łącznym czasie 200 godzin i zdaniu egzaminu. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości do 18 metrów po wodach morskich.

Kapitan motorowodny

Wymagania do uzyskania tego patentu są takie same jak w przypadku patentu kapitana jachtowego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz