Materiał Partnera

Spory sądowe dotyczące roszczeń o przywrócenie do pracy

Spory sądowe dotyczące roszczeń o przywrócenie do pracy

W przypadku, gdy nasza umowa o pracę została wypowiedziana w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem, mamy możliwość wejścia z pracodawcą na drogę sądową. Podobnie jest wtedy, gdy firma, w której pracujemy, rozwiązała stosunek pracy bez wypowiedzenia. W zależności od naszego wyboru uzyskać możemy odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Wymaga to oczywiście dobrej znajomości prawa i zebrania mocnych dowodów. Nieocenioną pomoc w tych kwestiach zapewni wykwalifikowany przedstawiciel kancelarii adwokackiej.

Kiedy możemy ubiegać się o przywrócenie do pracy?

Jeżeli nasza umowa zostanie wypowiedziana przez pracodawcę bez zachowania ustaleń prawa pracy, możemy wystąpić o odwołanie tego wypowiedzenia. Prawo nie chroni nas automatycznie, wymagana jest nasza akcja – na złożenie odwołania w sądzie mamy siedem dni, licząc od daty otrzymania od pracodawcy pisma z wypowiedzeniem umowy. Złożenie tego typu odwołania jest tożsame ze złożeniem pozwu. Jeśli natomiast chcemy wystąpić o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy, musimy to zrobić w ciągu czternastu dni od dnia, w którym doręczono nam zawiadomienie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia (lub od dnia, w którym umowa o pracę wygasła). Rodzaj roszczenia zależy oczywiście tylko od nas – niezależnie od sytuacji możemy wystąpić bądź o przywrócenie do pracy, bądź odszkodowanie. Jeżeli jednak sąd uzna, że nasze roszczenie o przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe, może wówczas orzec o odszkodowaniu. To, czy nasze roszczenie zostanie w pełni uznane, zależy między innymi od naszej skuteczności w sądzie, a więc między innymi zebranej przez nas dokumentacji oraz biegłości wybranego adwokata. Wykwalifikowany reprezentant stanowi klucz do rozstrzygnięcia sporu na naszą korzyść. Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy znajdziemy między innymi w ofercie rzeszowskiej kancelarii adwokackiej Anny Pary.

Przywrócenie do pracy a wynagrodzenie

Jeżeli podejmiemy pracę w wyniku uznania naszego roszczenia i przywrócenia do pracy, przysługuje nam wynagrodzenie za czas, w jakim pozostaliśmy bez pracy. Nie może być ono jednak wyższe niż nasza dwumiesięczna wypłata. Jeżeli natomiast okres wypowiedzenia umowy wynosił trzy miesiące, to zaległe wynagrodzenie obejmować będzie maksymalnie jeden miesiąc. Inna sytuacja następuje w przypadku, gdy brakuje nam nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emertytalnego – wówczas wynagrodzenie trzymujemy za cały czas, w jakim pozostaliśmy bez pracy. Podobnie jest też, gdy rozwiązano umowę z pracownikiem wychowującym dziecko na urlopie macierzyńskim lub gdy rozwiązanie naszej umowy podlegało ograniczeniu z mocy szczególnego przepisu. Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnego rozpatrzenia, więc po więcej informacji na temat wynagrodzenia w przypadku przywrócenia do pracy najlepiej udać się do przedstawiciela wybranej kancelarii adwokackiej.

Opracowanie:
Rzeszów, al. Rejtana 20a
tel. 604 488 765
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz