Materiał Partnera

Projekty instalacji sanitarnych w praktyce

Projekty instalacji sanitarnych w praktyce

Odprowadzanie ścieków czy wód opadowych to absolutna konieczność – zarówno w gospodarstwach domowych, rolnych, jak i obiektach przemysłowych. Dlatego można powiedzieć, że instalacja sanitarna jest jedną z najważniejszych w każdym budynku. Warto pamiętać, że zarówno jej projekt, jak i wykonawstwo należy powierzyć specjaliście – z uwagi na wymogi prawne oraz czysty pragmatyzm.

Doprowadzić do budynku wodę i odprowadzić ścieki

W ogólnym ujęciu za instalacje sanitarne uznaje się zespół instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych dotyczących mediów, takich jak powietrze, woda oraz gaz. Najczęściej jednak, myśląc o instalacjach sanitarnych, mamy na względzie tę wodociągową oraz kanalizacyjną. Są one ze sobą niemal zawsze nierozerwalnie związane. Woda, która dociera do rur i kranów w domu, musi znaleźć również odpływ – wraz z typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi – i trafić bądź to bezpośrednio do oczyszczalni, bądź też bezpośrednio do odbiornika. Niewłaściwie wykonana instalacja może powodować wiele problemów z prawidłowym działaniem urządzeń sanitarnych. Dlatego tak ważne jest, by już na etapie projektu jej wykonanie odbywało się pod okiem eksperta.

Jak powstaje projekt instalacji sanitarnej?

Specyfika instalacji sanitarnej czy typ kanalizacji (grawitacyjny, podciśnieniowy lub ciśnieniowy) muszą zostać określone przez posiadającego odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie projektanta i wykonawcę, np. z firmy Formar Mgr Inż. Maciej Krepski w oparciu o dokładną analizę potrzeb i warunków technicznych.

Ekspert dokona pomiarów, uwzględniając m.in.:

  • specyfikę powstającego budynku – inne potrzeby będzie miał zakład produkcyjny, a inne – dom jednorodzinny,
  • charakter terenu, na którym montowana będzie instalacja zewnętrzna,
  • specyfikę projektu powstającego lub istniejącego już budynku,
  • warunki techniczne wykonania przyłącza do sieci głównej.

Projekt instalacji sanitarnej będzie również wymagał wykonania odpowiednich pomiarów, m.in. wyliczenia przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych, wymiarowania przewodów kanalizacyjnych, a także opracowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwzalewowych czy przeciwburzowych.

Warto podkreślić, że choć po zmianach w prawie budowlanym, które zostały wprowadzone w 2015 roku, nie ma konieczności wykonywania budowlanego projektu instalacji sanitarnych, to cały czas obowiązuje przygotowanie projektu wykonawczego. Ten budowlany zaś nadal wydaje się przydatny – z uwagi na zawarty w nim opis techniczny instalacji oraz wersję rysunkową. Przed podjęciem decyzji warto więc skontaktować się z ekspertem z branży i podjąć decyzję, która zagwarantuje bezpieczeństwo i stabilną pracę tego kluczowego dla budynku systemu.


Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz