Materiał Partnera

Prawo karne - czym się zajmuje?

Prawo karne - czym się zajmuje?

Jak wiadomo, prawo karne jest jedną z dziedzin prawa. Możemy podzielić je na trzy części: prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze oraz prawo karne materialne. Każde z nich dotyczy czegoś innego. Prawo karne charakteryzuje równość, a także definiuje czyny zabronione oraz konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Każdy z nas wobec prawa karnego jest równy. Przeczytaj poniższy artykuł jeśli chcesz dowiedzieć się czym zajmuje się prawo karne oraz czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje.

Czym zajmuje się prawo karne?

Kodeks karny składa się z trzech części:

  • wojskowej, w której znajdują się przepisy odnoszące się do żołnierzy,
  • szczególnej, która zawiera przepisy prawne odnoszące się do konkretnych rodzajów przestępstw,
  • ogólnej, która zawiera podstawowe pojęcia praw karnego, m.in. zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo karne jest zespołem przepisów prawnych, które normują kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za wszelkiego rodzaju popełnione przez niego czyny, zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne pełni niezwykle ważną rolę w naszym społeczeństwie. Przede wszystkim zaspokaja ono poczucie sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej, jak i całej społeczności. Chroni także dobra, które mają duże znaczenie w szczególności dla jednostki oraz funkcjonowania społeczeństwa przed atakami osób naruszających normy karne. Zadaniem prawa karnego jest także zabezpieczenie jednostki przed zbytnią ingerencją w jej prawa przez organy władzy, realizowane najczęściej pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej. Ma to na celu naprawienie zła, które zostało wyrządzone osobie poszkodowanej. Dodatkowo, zapobiega także popełnianiu kolejnych przestępstw. Dzięki temu, przestępczość w naszym kraju znacznie spada. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. Cezary Skrzypczak Adwokat.Kancelaria, której oferta obejmuje prawo karne. W życiu spotyka nas wiele sytuacji, które zmuszają nas do tego, by wybrać się do kancelarii adwokackiej. Wówczas należy zdecydować się na profesjonalną firmę, aby usługi te były świadczone na najwyższym poziomie.

Podział prawa karnego

Biorąc pod uwagę treść regulacji, a także i etap zagrożenia reakcją karną, wyróżnić możemy trzy podstawowe działy prawa karnego. Są to:

  • prawo karne materialne,
  • prawo karne procesowe,
  • prawo karne wykonawcze.

Prawo karne materialne możemy podzielić na powszechne oraz na specjalnie. Prawo karne materialne stanowi zespół przepisów, które regulują stosowanie kar oraz innych środków reakcji karnej przez sądy w odpowiedzi na społecznie szkodliwe zachowania, zabronione przez to prawo, pod groźbą tych kar i środków. Prawo karne procesowe zajmuje się problematyką stosowania prawa karnego materialnego, a zaś prawo karne wykonawcze określa zasady wykonywania orzeczeń, w szczególności wykonywania kar, środków karnych, jak i środków zabezpieczających.

Opracowanie:
Wałcz, Kościelna 2 lok. 1
tel. 67 250 06 53
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz