Artykuł sponsorowany

Adwokat z Kancelarii Cezarego Skrzypczaka wyjaśnia: czym jest dozór elektroniczny i kto może z niego skorzystać?

 Adwokat z Kancelarii Cezarego Skrzypczaka wyjaśnia: czym jest dozór elektroniczny i kto może z niego skorzystać?

System dozoru elektronicznego to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności, który umożliwia odbycie kary w miejscu zamieszkania przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających swobodę poruszania się. Adwokat z Kancelarii Cezarego Skrzypczaka wyjaśnia, kto może skorzystać z tej instytucji i jak ubiegać się o „domowe więzienie”.

Dozór elektroniczny – kto może skorzystać?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Jak zaznacza adwokat z Kancelarii Cezarego Skrzypczaka, o dozór mogą ubiegać się więźniowie, którzy zostali skazani na karę do 18 miesięcy, posiadają miejsce stałego pobytu oraz uzyskali pisemną zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących. Jeżeli przesłanki techniczne zostaną spełnione, a system dozoru elektronicznego będzie uznany za wystarczający do osiągnięcia celów kary, istnieje szansa na pozytywne rozpoznanie wniosku. Warto przy tym zaznaczyć, że sąd bierze pod uwagę także inne czynniki, takie jak względy bezpieczeństwa oraz stopień demoralizacji skazanego.

Kancelaria Cezarego Skrzypczaka – wniosek do sądu

Aby uzyskać zezwolenie na dozór elektroniczny, należy złożyć wniosek do sądu penitencjarnego właściwego dla okręgu, w którym skazany przebywa. Sąd wydaje postanowienie w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Jak zaznacza adwokat z Kancelarii Cezarego Skrzypczaka, wniosek może być złożony przez skazanego, obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora bądź dyrektora zakładu karnego. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia zawiera miejsce, czas, rodzaj oraz sposób wykonywania nałożonych obowiązków i wszelkie aspekty dotyczące zastosowanych środków technicznych. W przypadku odmówienia udzielenia zezwolenia istnieje możliwość złożenia zażalenia do sądu odwoławczego. Warto jednak zaznaczyć, że ponowny wniosek w sprawie może zostać złożony dopiero po upływie 3 miesięcy.

Opracowanie:
Wałcz, Kościelna 2 lok. 1
tel. 609 563 767
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz