Materiał Partnera

Sprawy sądowe o podział majątku wspólnego po rozwodzie

Sprawy sądowe o podział majątku wspólnego po rozwodzie

Większość procesów rozwodowych nie uwzględnia w swoim toku dodatkowego postępowania związanego z podziałem majątku rozwodzących się współmałżonków. Prawo nie podaje również jasno, kiedy po uzyskaniu orzeczenia rozwodowego rozwiedzione osoby, mogą rozpocząć starania o uzyskanie odpowiedniej części dóbr materialnych i finansowych, pozyskanych w trakcie trwania małżeństwa.

Podział na drodze sądowej

Do podziału majątku wspólnego na drodze sądowej dochodzi w sytuacji, w której małżonkowie nie doszli do porozumienia na drodze negocjacji. Wtedy należy wystąpić do odpowiedniego sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Rzadko zdarza się bowiem, że sprawa ta jest rozstrzygana podczas procesu rozwodowego – jest to możliwe tylko w przypadku, jeśli znacznie nie przedłuży to całego postępowania. Warto jednak pamiętać o pomocy ze strony kancelarii adwokackiej. To właśnie prawnik nie tylko będzie miał za zadanie przejąć rolę zastępcy procesowego, ale również w jego obowiązku będzie dopilnowanie tego, aby wraz z klientem skonstruować kilka korzystnych scenariuszy działania. Istotne jest przygotowanie tak zwanego spisu rzeczy ruchomych i nieruchomości posiadanych przez małżonków. Najlepiej, aby pomógł w tym adwokat o szerokim wyspecjalizowaniu. Takim wyróżnia się mecenas Cezary Skrzypczak, który zajmuje się prawem cywilnym, prawem karnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także prawem rodzinnym. Ma on za sobą wiele pomyśle przeprowadzonych spraw rozwodowych, separacyjnych, podziału majątku, czy też ustalania praw rodzicielskich oraz alimentacyjnych.

Dlaczego ważne jest szerokie wyspecjalizowanie adwokata?

Zadaniem adwokata podczas rozprawy o podział majątku wspólnego jest wypracowywanie, jak najkorzystniejszych warunków owego podziału. Warto przy tym wiedzieć, że każdy z małżonków może wystąpić o nierównomierne określenie udziału we wspólnym pozyskiwaniu majątku podczas wspólnego pożycia małżeńskiego. Ważna jest przy tym nie tylko dokumentacja, ale także zeznania świadków – o ich obecność i przesłuchanie musi zadbać adwokat. Jeśli chodzi zaś o odpowiedź na pytanie dotyczące tego, dlaczego ważne jest szerokie wyspecjalizowanie adwokata, należy wiedzieć, że dzięki temu będzie on sprawnie reprezentował interesy klienta w związku z podziałem nieruchomości wspólnych, cennych przedmiotów, a nawet własności działalności gospodarczych. Takie sprawy mogą ciągnąć się długimi miesiącami, dlatego zawsze należy wybierać doświadczonych adwokatów, którzy rzetelnie przedstawią bilans prognozowanych zysków i strat, jakie może ponieść dany klient.

Opracowanie:
Wałcz, Kościelna 2 lok. 1
tel. 67 258 10 64
Oceń artykuł (2)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz