Materiał Partnera

Pozwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych

Pozwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych

Ładunki o dużych gabarytach często powodują problemy z ich transportowaniem. Do przewożenia takich ładunków potrzebne są nie tylko odpowiednie pojazdy, lecz również pozwolenia na przewożenie takich towarów, które wydawane są przez odpowiednie państwowe organy. Po załatwieniu pozwoleń, firma specjalizująca się w przewożeniu ładunków ponadnormatywnych, może przystąpić do ich transportowania.

Transport ładunków nienormatywnych

Transport ładunków ponadnormatywnych nie jest tak łatwą rzeczą, jakby to się mogło wydawać. Samodzielnie nie jesteśmy w stanie dokonać takiego transportu, dlatego wskazane jest skorzystanie z usług firmy, która się tym zajmuje, np. Spectrans z Zielonej Góry. Trudności przewożenia ładunków ponadnormatywnych związane są z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi przewożenia towarów ponadgabarytowych. W Polsce do transportowania ładunków nienormatywnych wymagane są zezwolenia, umożliwiające przejazd pojazdu nienormatywnego. Takie zezwolenie wydawane jest przez odpowiednie organy państwowe. Zezwolenia na  transport ładunków ponadnormatywnych wydawane są w rożnych kategoriach. Wyróżnić można siedem kategorii:

  • kategoria I,
  • kategoria II,
  • kategoria III,
  • kategoria IV,
  • kategoria V,
  • kategoria VI,
  • kategoria VII.

Zezwolenia umożliwiające przewożenie ładunków ponadnormatywnych

Tak jak było wspomniane wcześniej, transport ładunków ponadnormatywnych wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń, które podzielone są na różne kategorie. Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla pojazdów, których wymiary i dopuszczalna masa całkowita nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Ponadto takie zezwolenie mogą uzyskać pojazdy o nacisku osi nie większej niż wielkości nacisku przewidziane dla dróg. Zezwolenia kategorii I wydawane są przez zarządcę drogi, którą ma przejeżdżać taki pojazd. Zezwolenie otrzymuje się na pół roku lub na rok.

Pozwolenie kategorii II przyznawane jest dla pojazdów, których wymiary i rzeczywista masa całkowita nie przekracza wartości dopuszczalnych. Zezwolenia kategorii II wydawane są na okres jednego roku. Z kolei zezwolenia kategorii III wydawane są dla pojazdów, których nacisk na oś oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, szerokość nie przekracza 3,2 m, długość 15 m dla pojedynczego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów, a wysokość 4,3 m. Pozwolenie tej kategorii wydawane jest na pół roku, rok, lub dwa lata.

Zezwolenie kategorii IV wydawane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Takiego zezwolenia może udzielić również naczelnik urzędu celnego. Zezwolenie to wydawane jest dla pojazdów, które poruszają się po wszystkich drogach krajowych, a ich rzeczywista masa całkowita nie przekracza wartości dopuszczalnej. Szerokość pojazdu nie może przekraczać 3,4 m, wysokość 4,3 m,. Ponadto nacisk na jedną oś nie może być większy od wielkości przewidzianej dla dróg o dopuszczalnym nacisku do 11,5 tony na jedną oś. Długość takiego pojazdu nie może przekraczać 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach.

Zezwolenia kategorii V wydawane są dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej dopuszczalnej masy. Wymiary takiego pojazdu nie mogą wartości takich, jak w kategorii IV. Dopuszczalna masa całkowita nie możne przekraczać 60 ton. W sytuacji, gdy transport będzie prowadził przez wiadukt lub most, a dopuszczalna masa całkowita będzie większa od dopuszczalnej, wówczas należy poinformować zarządcę drogi o planowanym przejeździe.

Wydawanie zezwoleń kategorii VI dotyczy pojazdów o wymiarach takich, jak we wcześniejszych kategoriach, jednakże na drogach dwujezdniowych szerokość pojazdu nie może przekraczać 4 m. Zezwolenia tej kategorii wydawane są tak, jak zezwolenia kategorii V, z uwzględnieniem pozwoleń na przejazd wiaduktami i mostami. Zezwolenia kategorii VII wydawane są dla pojazdów, które przekraczają wyżej podane normy, a ładunku nie można podzielić. Ponadto należy uzyskać zgodę od zarządcy drogi. Zezwolenie tej kategorii wydawane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na 14 lub 30 dni. Zezwolenie na 14 dotyczy przewozu jednokrotnego, a na 30 dni przewozu wielokrotnego.

Opracowanie:
Zielona Góra, Główna 83
tel. 602 310 796
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz