Materiał Partnera

Okresowe szkolenie BHP – na czym polega i jak często trzeba je przeprowadzać?

Okresowe szkolenie BHP – na czym polega i jak często trzeba je przeprowadzać?

Zapewnienie okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem pracy. Głównym celem jego przeprowadzania jest aktualizacja wiedzy w tym zakresie oraz upewnienie się, że pracownik posiada odpowiednie atrybuty, aby poradzić sobie w codziennym środowisku pracy. Na czym ono polega i jak często musi być ono przeprowadzane? Zapraszamy do lektury.

Dlaczego trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Cykliczne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników to jeden z podstawowych wymogów, który stawiany jest przed pracodawcami. Są one realizowane po to, aby osoby zatrudnione miały bieżącą i utrwaloną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, bowiem od precyzyjnego zrozumienia i przyswojenia tych kwestii, zależy bezpieczeństwo zarówno pracownika, jak i innych osób zatrudnionych.

Jak wyglądają szkolenia okresowe BHP?

Jak przyznaje Cezary Płotica, prowadzący firmę szkoleniową o nazwie Strefa Bezpieczeństwa w Warszawie, przebieg kursu zależy m.in. od grupy do której jest ono kierowane. Najczęściej w trakcie zajęć wprowadzane są różne ćwiczenia testowe pozwalające na lepsze przyswojenie oraz utrwalenie zasad. Większość szkoleniowców preferuje także aktywne podejście uczestników, polegające m.in. na zadawaniu pytań i dociekaniu najważniejszych kwestii.

Jak często trzeba organizować szkolenia okresowe BHP?

Choć szkolenia okresowe BHP są ważne w każdej grupie pracowniczej, to szczególną uwagę muszą zwrócić na nie pracownicy branż najbardziej narażonych na urazy i wypadki, m.in. budowlanej. Gdy praca jest szczególnie niebezpieczna, takie kursy muszą odbywać się nie rzadziej niż raz na rok, a w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata. W pięcioletnich odstępach czasu szkoleniom okresowym BHP muszą poddawać się m.in. pracodawcy i kierujący innymi pracownikami, np. brygadziści, technolodzy, konstruktorzy maszyn, organizatorzy produkcji, pracownicy służby BHP i osoby narażone na uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia czynniki. Raz na sześć lat szkolenie powinno być kierowane do pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe, gdy kategoria ryzyka ich pracy zostanie uznana za wyższą niż trzecia.

Okresowym szkoleniom BHP podlega zdecydowana większość profesji, dlatego też obowiązkiem pracodawcy jest ich przeprowadzanie. Pomagają w tym zewnętrzne firmy przeprowadzające kursy BHP, które wiedzą, na jakie kwestie należy położyć akcent podczas tego typu zajęć.

Opracowanie:
Warszawa, Bukowskiego 4 lok. 3
tel. 601 370 864
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz