Materiał Partnera

Obowiązki geodety. Czym tak naprawdę się zajmuje?

Obowiązki geodety. Czym tak naprawdę się zajmuje?

Zakres obowiązków geodety w dużej mierze zależy od rodzaju inwestycji, przy której pracuje. Wbrew pozorom nie zajmuje się on tylko wytyczaniem granic działek i wyznaczaniem położenia budynków. Usługi geodezyjne mają charakter znacznie szerszy. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, czym zajmuje się geodeta i jakie usługi może on dla nas świadczyć.

Pomiary pod inwestycje

Mówiąc bardzo ogólnie możemy stwierdzić, że geodeta zajmuje się wykonywaniem różnego rodzaju pomiarów powierzchni gruntów, które przeznaczone są pod inwestycje budowlane. Takie pomiary – nazywane inwestycyjnymi – realizowane są na działkach, które już przeznaczono pod konkretną inwestycję. Geodeci wykonują też pomiary adaptacyjne na terenach, które dopiero w przyszłości będą mogły zostać przekształcone w działki budowlane. Dotyczy to na przykład terenów rolnych znajdujących się w pobliżu rozrastających się osiedli. Do pracy geodeta używa specjalistycznego sprzętu pomiarowego, gwarantującego precyzyjne wyniki. Bardzo ważne jest, żeby pomiary wykonano precyzyjnie i zgodnie z przepisami – zasady regulowane są przez prawo geodezyjne i budowlane. Jednym z ważnych obowiązków spoczywających na barkach geodety jest sporządzanie map, dzięki którym można zdobyć prawo do rozpoczęcia budowy.

Odpowiedzialny zawód

Geodeta musi być precyzyjny i odpowiedzialny – to fach, który wykonywać mogą tylko osoby poważnie traktujące swoją pracę. Od jego działań zależy bezpieczeństwo budowy i użytkowników nowo powstałego budynku. Geodeta mierzy powierzchnię działki, odległości, wysokości, ale też – co bardzo istotne z perspektywy bezpieczeństwa – właściwości gruntu, takie jak przepuszczalność i rozmiękczenie.  Dzisiaj w wykonywaniu pomiarów geodetom pomaga technologia GPS. Mapy powstają na podstawie zdjęć lotniczych.

Inne zadania

Oprócz zleceń przy inwestycjach budowlanych – od domów, przez drogi, aż po mosty – geodeci wykonują cały szereg różnych prac. Między innymi przygotowują opisy podziemnych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i wodociągowych. Sprawdzają też, jaki jest stan środowiska naturalnego i konsultują plany zagospodarowania przestrzennego. Bardzo szeroki zakres usług geodezyjnych świadczy firma Geomap. Mariusz Piotr Ignaszewski. Pracujący tu geodeci mapy tworzą cyfrowo, przy pomocy nowoczesnych systemów takich jak CAD, Ewmapa i Mapinfo. Mapy wykonują do celów projektowych i planistycznych, zajmują się też pomiarami zasiewów i zalesień, tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą budynków z całą niezbędną infrastrukturą, wykonywaniem dokumentacji do celów prawnych i podziałami nieruchomości. Na życzenie klienta wykonują też wznowienia punktów granicznych i modernizację ewidencji gruntów. Ceny takich usług są uzależnione od wielkości inwestycji – nie ma jednolitych stawek.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz