Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o mapie do celów projektowych?

Co warto wiedzieć o mapie do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to inaczej mapa geodezyjna sporządzona na podstawie kopii aktualnego standardowego opracowania kartograficznego, stworzonego w oparciu o zawartość bazy danych, czyli tak zwanej mapy zasadniczej. Mapa do celów projektowych znajduje swoje zastosowanie jako jeden z załączników do dokumentacji i zostaje przygotowana podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, które wymagają pozyskania pozwolenia na budowę. Co jeszcze warto wiedzieć o mapach do celów projektowych?

Informacje zawarte na mapie do celów projektowych

Na tym rodzaju mapy zaznaczony jest obszar otaczający teren inwestycji w obrębie przestrzeni minimum 30 m. Zdarza się także konieczność poszerzenia owego obszaru o strefę ochronną czyli tzn. gazociągi.
Jeżeli chodzi o treści zawarte na mapie do celów projektowych, to powinny się na niej znaleźć:

  • treści dotyczące mapy zasadniczej - w tym granice własności oraz nieruchomości
  • linie rozdzielające tereny o zróżnicowanym przeznaczeniu (opracowane geodezyjnie), linie zabudowy, osie dróg, ulic itp.
  • umiejscowienie zieleni wysokiej oraz pomników przyrody
  • umiejscowienie pozostałych obiektów oraz szczegółowych informacji nakreślonych przez projektanta zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy
  • informacje o liniowej oraz punktowej infrastrukturze podziemnej.

Skala mapy do celów projektowych

Taka skala powinna:

  • być dostosowana do rodzaju oraz gabarytów zaplanowanych obiektów budowlanych
  • skala dla działki budowlanej powinna być większa niż 1 : 500
  • skala dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa o charakterze przemysłowym powinna wynosić nie mniej niż 1 : 1000
  • skala dla rozległych obszarów z obiektami znajdującymi się w dużych odległościach od siebie, a także z obiektami tzn. liniowymi może posiadać 1 : 2000.

Wykonawca mapy do celów projektowych

Kto zajmuje się wykonawstwem mapy do celów projektowych? Odpowiedź brzmi: w większości przypadków - uprawniony do tych celów geodeta, którego obszar uprawnień określony jest w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Gdzie można zdobyć mapę do celów projektowych?

Tego rodzaju mapa jest do nabycia w Starostwie, w którego obszarze znajduje się obiekt przeznaczony pod zabudowę na podstawie art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Po złożeniu stosownego wniosku, otrzymamy mapę po upływie 2, maksymalnie 4 tygodni.

Ponadto, polecamy skorzystanie z usług geodezyjnych najwyższej jakości firmy Sławomir Grześkowiak. Usługi geodezyjno - kartograficzne, której pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wysokie kompetencje.

Opracowanie:
Środa Wielkopolska, Daszyńskiego 8
tel. 601 932 126
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz