Materiał Partnera

Pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych.

Pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych.

Geodeta uczestniczy w procesie budowy każdego obiektu. Musi pojawić się, żeby wykonać wszystkie pomiary działki i gruntu oraz wystawić dokumenty. Specjalista dokonuje wytyczenia działki i budynku, sporządza mapę, na której szczegółowo zaznacza informację o gruntach, budynkach i zieleni, która nie będzie wycinana. Mapa projektowa odzwierciedla aktualny stan terenu działki inwestora oraz teren wokół działki, w promieniu 30 metrów. Mapa projektowa musi być bardzo szczegółowa. Bez geodety nie rozpocznie się budowa.

Geodezja inżynieryjna.

Geodezja inżynieryjna zajmuje się precyzyjnymi pomiarami objętości m. in. wykopów, nasypów, pryzm węgla i kruszyw. Związana jest z kartografią. Tworzy mapy na potrzeby projektowania obiektów budowlanych i wodnych; tuneli i dróg. Usługi z dziedziny geodezji inżynieryjnej skierowane są przede wszystkim do firm budowlanych. Geodeta wykonuje niezbędne pomiary w procesie budowlano-montażowym. Geodezja inżynieryjna ocenia czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Przeprowadza inwentaryzację i sprawdza, czy budynek, autostrada czy inna inwestycja, została wykonana prawidłowo.

Geodeta na budowie.

Geodeta musi pojawić się na każdej budowie, gdyż dokonuje pomiarów działek i gruntów. Zaznacza na mapie obiekty, użytki gruntowe, zieleń i sieci podziemne na terenie działki. Wszystkie pomiary i uwagi odnotowuje w dzienniku budowy, który oddaje inwestorowi. Może wówczas ruszyć budowa domu jednorodzinnego i wielorodzinnego; biurowca, marketu czy autostrady. Po skończonej budowie ponownie zostaje wezwana firma geodezyjna, która sprawdza, czy prace zostały wykonane zgodnie z planem zagospodarowania działki i jej granic. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, podpisuje inwentaryzację i oddaje budynek do użytku. Inwestor składa wniosek wraz z mapą położenia budynku na działce i inwentaryzację przyłączy: gazowych, energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, o możliwość użytkowania obiektu.

Firma geodezyjna.

Poszukując specjalisty od geodezji, sprawdź, czy ma odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i referencje. Przykładowo firma Mgr Inż. Patrycjusza Bromirskiego „Bp Geodezja Usługi Geodezyjne” świadczy dodatkowo usługi z zakresu geodezji inżynieryjnej. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz