Materiał Partnera

Jak zmniejszyć koszty transportu międzynarodowego?

Jak zmniejszyć koszty transportu międzynarodowego?

Prężnie rozwijająca się Polska gospodarka to w dużej mierze zasługa przedsiębiorców, których firmy handlowe, przemysłowe, czy produkcyjne, nawiązują stałe partnerstwo z kontrahentami zagranicznymi. To zaś związane jest z eksportem i importem towarów, które wymagają sprawnego transportowania. Koszty przewozu międzynarodowego są bardzo wysokie, ale dzisiaj można je optymalizować. Jednym ze sprawdzonych sposobów, jest korzystanie z usług zewnętrznych firm transportowych.

Zalety współpracy z zewnętrzną firmą transportową

Usługi transportu międzynarodowego są dzisiaj opłacalne dla wielu różnorodnych firm – zarówno tych wielkich, jak i małych. Przede wszystkim cała masa przedsiębiorstw, których nie stać na własną flotę pojazdów przewozowych, może sprawnie rywalizować z podmiotami posiadającymi odpowiednie samochody ciężarowe z naczepami. Te firmy zaś często korzystają z obsługi zewnętrznej w celu szybkiego zbycia towarów przy wystąpieniu zjawiska nadprodukcji. Warto przy tym wiedzieć, że usługi zewnętrznych firm posiadających duże tabory, wyróżniają się swoją niską ceną, a także kompleksowością. Dowodem na to jest działalność firmy Admira, która oferuje transport ładunków po całej Europie. Przedsiębiorstwo dzięki nowoczesnemu podejściu do dzisiejszej logistyki transportowej oraz spedycji, jest w stanie dla swoich partnerów wypracować znaczne oszczędności finansowe. Istotne są jednak trzy bardzo ważne działania!

Optymalizacja procesów logistycznych

Pierwszym działaniem mającym zapewnić niższe koszty transportu międzynarodowego, jest optymalizacja procesów logistycznych. Mowa o wdrażaniu nowoczesnych metod rozładunku oraz załadunku, przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów, a także oprogramowania, które kontroluje wszystkie procesy. Na optymalizację logistyczną składają się również: precyzyjne określanie tras przejazdu ciężarówek z ładunkami, organizowanie eksportu i późniejszego importu jednym taborem, czy też dokładne zarządzanie harmonogramami zleceń. Precyzja spedycyjna pozwala na minimalizację błędów, a to sprzyja obniżaniu kosztów.

Zarządzanie procesem przewozowym

Na optymalizację procesów logistycznych składa się również zarządzanie przewozem na wszystkich jego etapach. Bardzo ważny jest nie tylko sam załadunek i rozładunek, ale przewóz. Korzystając z profesjonalnych usług zewnętrznych firm transportowych można generować oszczędności właśnie na tym etapie działań. Jest to wynik współpracy kierowców ze spedytorami, którzy dokładnie analizują trasy przejazdu, wyznaczając te o najniższym natężeniu komunikacyjnym. W przypadku wystąpienia problemów na drogach – np. wypadku – przewoźnicy są szybko informowani o zdarzeniach i kierowani na inne szlaki handlowe. Statystycznie dzięki odpowiednim działaniom spedytorów na odcinku 1000 kilometrów, można wygenerować kilkugodzinną oszczędność czasową! To przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Wykorzystanie transportu częściowego

Trzecim ważnym sposobem na obniżanie kosztów transportu międzynarodowego, jest wykorzystywanie transportu częściowego. Firmy przewozowe wielokrotnie obsługują mniejszych przedsiębiorców, którzy wymagają eksportowania i importowania produktów o niepełnej ładowności naczepy. Wtedy należy skompletować zamówienia o brakujący tonaż, co dla kolejnych klientów może być bardzo opłacalne. Są oni bowiem w stanie wynegocjować niższe ceny transportu – dla przewoźnika istotne jest bowiem to, aby naczepa pojazdu była załadowana w 100%.

Opracowanie:
Warszawa, Górczewska 228A lok. 21
tel. 22 304 97 22
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz