Jak zapobiegać pustym przejazdom?

Jak zapobiegać pustym przejazdom?

Posiadanie do dyspozycji niewielkiej floty transportowej i brak interakcji z innymi przedsiębiorstwami, realizującymi usługi przewozowe, powoduje nieraz powstawanie pustych przejazdów transportowych. Przemyślana logistyka pozwala znacznie obniżyć jego koszty.

Indywidualny system logistyczny

Zagadnienie pustych przejazdów dotyczy przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu, w głównej mierze tych, które towary rozprowadzają, wykorzystując własny tabor. Oznacza to, że transport realizowany jest w indywidualnym systemie logistycznym. Jedną z metod minimalizacji podróży floty transportowej nieobciążonych ładunkiem jest stworzenie planu optymalizacji przejazdów na rzecz innych klientów

Z uwagi na indywidualne praktyki transportowe puste przejazdy są nieuniknioną częścią logistyki. Należy je ograniczyć, gdyż mają wpływ na nadmierne zużycie paliwa, a tym samym na wzrost emisji CO2. Jak wynika ze sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, co roku odnotowuje się niewielki spadek liczby pustych przebiegów, co jest efektem wzrastającej wydajności organizacji transportu międzynarodowego (źródło: Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stanu unijnego rynku transportu drogowego, Bruksela 2014).

Problem globalny i organizacyjny

Problem pustych kursów to nie tylko problem z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub niewłaściwym planowaniem sieci logistycznej. Jest to problem cywilizacyjny, gdyż każdorazowo samochody ciężarowe, które przemierzają Europę bez ładunku, emitują do środowiska szereg zanieczyszczeń

Takie marnotrawstwo zarówno czasu, jak i pieniędzy (koszty paliwa, płaca kierowcy itp.) może w pewnym stopniu wynikać z faktu, że zagraniczni kierowcy w każdym tygodniu mogą transportować określoną liczbę ładunków kabotażowych. Zniesienie takiego ograniczenia mogłoby zwiększyć możliwości przewiezienia większej ilości ładunków, a tym samym możliwe stałoby się wyeliminowanie znacznej części pustych kursów. 

Oczywiste jest, że bardzo trudno nieraz zapewnić ładunek dla specjalistycznych pojazdów typu chłodnie, cysterny itp., jednak zdecydowanie należy dążyć do minimalizowania pustych przejazdów samochodów transportowych z przyczepami lub zbiornikami krytymi opończą.

Programy transportowe

Duża grupa firm transportowych w obecnych czasach minimalizuje liczbę pustych kursów, korzystając z platformy frachtowej – giełdy transportowej lub programów transportowych. Giełda transportowa jest dostępna niemal dla każdego przewoźnika poszukującego ładunku do przewiezienia, natomiast programy transportowe zrzeszają szereg firm z różnych zakątków np. Europy. 

Wspólny program transportowy ma na celu zsynchronizowanie przejazdów w taki sposób, aby każdy samochód partnera programu po dostarczeniu towaru był załadowany towarem innego partnera w najbliżej położonym magazynie. W przypadku uniwersalności floty transportowej bardzo często, choć nie zawsze, przewoźnikom udaje się uniknąć pustego przebiegu.

Optymalizacja planu przejazdów

Zoptymalizowanie planu logistycznego powinno przebiegać na dwóch płaszczyznach – w obrębie przedsiębiorstwa posiadającego własny tabor oraz w obrębie całej Europy poprzez tworzenie programów partnerskich i korzystanie z giełdy transportowej. Dobrze zorganizowana sieć logistyczna może zminimalizować liczbę pustych przejazdów na trasie dostawca-odbiorca i odbiorca-dostawca. 

Za satysfakcjonujący efekt optymalizacji przejazdu pustych środków transportu uznaje się, gdy liczba kilometrów (przypadających na jednostkę transportową) wykonanych bez ładunku będzie minimalna, ale również podaż wszystkich transportów będzie wykorzystywana, a dodatkowo zaspokojony zostanie popyt na przejazdy.

Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz