Jak będzie wyglądać praca nauczycieli po reformie edukacji?

Jak będzie wyglądać praca nauczycieli po reformie edukacji?

14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Święto, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, jest miłym momentem dla wszystkich pracowników szkół. Warto zobaczyć, jak zmieni się ich praca po obecnej reformie edukacji. Nowe przepisy zaprojektowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej weszły w życie 1 września 2017 roku. Sprawdź, co mówi reforma i jak zmieni się edukacja w szkołach.

Co proponuje reforma edukacji?

Nowa reforma edukacji, ustanowiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obowiązywać weszła w życie 1 września 2017 roku. Od tego momentu dzieci i młodzież obowiązuje nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Po reformie nauka w szkole podstawowej będzie trwać 8 lat. Następnie uczniowie pójdą do 4-letniego liceum lub 3-letniej szkoły branżowej, która zastąpiła dotychczasowe szkoły zawodowe.

Tak jak dotychczas w klasach 1-3 obowiązuje edukacja wczesnoszkolna. Uczniowie uczą się również  języka obcego. W czwartej klasie rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe, które obejmuje takie przedmioty, jak muzyka, historia, przyroda i plastyka. W następnych klasach obowiązkowe są geografia i biologia. Uczniowie chodzący do siódmej i ósmej klasy, czyli dotychczasowego gimnazjum, będą się uczyć chemii, fizyki i wiedzy o społeczeństwie.

Kolejną zmianą jest nowa podstawa programowa. Pierwsze według nowych przepisów będą się uczyć dzieci z klas I, IV i VII szkół podstawowych. Uczniów, którzy w tym roku zaczęli naukę w II i III klasach gimnazjum, obowiązują stare zasady. Łącznie z egzaminem gimnazjalisty.

Istotne jest również wprowadzenie obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Według reformy szkolnictwa w latach 2018-2021 zostanie on przeprowadzony z trzech przedmiotów – j. polskiego, j. obcego i matematyki. W następnych latach przewidziany jest także czwarty, dodatkowy przedmiot.

Co zmieni się w pracy nauczycieli?

Jak zmieniła się praca nauczycieli po 1 września 2017 roku? Najważniejszą zmianą jest to, że w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do innej szkoły nauczyciele będą musieli pracować w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum lub szkole branżowej.

Reforma oświatowa zmodyfikowała także dotychczasowe zasady uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć. Wszystko po to, by umożliwić nauczycielom zatrudnionym na ¼ etatu dodatkową pracę w innej szkole. Aby jednak było to możliwe, nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Zawarto również przepisy, które regulują przydzielanie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Jednym z ważniejszych ustaleń, które przewidziała reforma szkolnictwa, są zasady przenoszenia nauczycieli, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe, w tzw. stan nieczynny. Pracownikom, którzy otrzymali informację o takim przeniesieniu lub samodzielnie złożyli wniosek, będzie przysługiwać pierwszeństwo w zatrudnianiu na wolnych stanowiskach. Ma to być rozwiązaniem na likwidację dużej ilości etatów w szkołach.

Najważniejszą modyfikacją dla nauczycieli będzie konieczność zmiany dotychczasowego miejsca pracy na inną szkołę lub kilka różnych placówek. Jest to największe utrudnienie, które może potrwać jeszcze kilka lat.

Źródło: www.men.gov.pl

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz