Materiał Partnera

Metody pracy w przedszkolu językowym

Metody pracy w przedszkolu językowym

Wielu pedagogów i nauczycieli języków obcych twierdzi, że warto zapoznawać dziecko z nowym językiem od najmłodszych lat. Idealnym czasem na rozpoczęcie nauki języka jest przedszkole, kiedy dzieci chłoną wiedzę jak gąbka. Jako, że przedszkolaki wciąż mają dość ograniczoną możliwość koncentracji, konieczne jest stosowanie odpowiednich metod nauczania.

Dlaczego warto zadbać o naukę języków obcych już w przedszkolu?

Zgodnie z tym, co wykazują najnowsze publikacje z zakresu neurodydaktyki, nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym przynosi bardzo dobre efekty i procentuje w kolejnych latach edukacji. Wszystko dlatego, że umysł kilkulatka jest bardzo chłonny, a jego aparat mowy jeszcze nie przyjął ostatecznej formy, przez co może nauczyć się idealnej wymowy. Ponadto, wczesne rozpoczynanie przygody z językiem obcym pobudza werbalną inteligencję dziecka oraz sprawia, że szybciej oswaja się ono z tym językiem. Będzie to dla niego dużym ułatwieniem w następnych latach nauki.

Jak uczyć dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego?

Metody nauczania języków obcych w przedszkolu znacznie różnią się od tych, które stosowane są wobec starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. W przypadku przedszkolaków, nauka opierać powinna się przede wszystkim na kreatywnej zabawie, odnoszącej się do emocji, która wspiera proces zapamiętywania.

Lektorzy z Przedszkola Promyk tłumaczą, że proces poznawania nowego języka u kilkulatka polega głównie na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia i śpiewania w danym języku. Z natury dzieci są bowiem kinestetyczne, toteż chętnie biorą udział w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych i teatralnych. Podobnie jak podczas nauki języka ojczystego, najpierw uczą się rozumienia poleceń i reagowania na nie, a następnie tworzy samodzielnie konstrukcje językowe.

Metody pracy w przedszkolu językowym

Za jedną ze skuteczniejszych metod nauczania przedszkolaków języka angielskiego uważa się tzw. blended learning. Polega on na zastosowaniu różnych metod, połączonych ze sobą. Sposób ten gwarantuje urozmaicony sposób nauki i odwołuje się do inteligencji wielorakiej. Zgodnie z jej założeniem, inteligencja dziecka dzieli się na 8 rodzajów: logiczno-matematyczną, muzyczną, werbalną, przyrodniczą, interpersonalną, kinestetyczną, intrapersonalną i wizualno-przestrzenną. Metoda blended learning skupia się na rozwijaniu wszystkich rodzajów w różnym stopniu i różnym czasie.

W tej metodzie do nauki języka obcego wykorzystuje się ruch, komunikację, odgrywanie scenek oraz muzykę w taki sposób, aby dziecko przyswajało wiedzę. Ten sposób nauki jest dla przedszkolaków interesujący, ponieważ opiera się przede wszystkim na aktywności i zabawie. Dzięki temu dzieci uczą bawiąc się, poznając podstawy nowego języka i „osłuchując się z nim”.

Stosowanie takich metod w przedszkolu sprawia, że dzieciom będzie o wiele łatwiej uczyć się obcego języka w przyszłości. Mają też większe szanse na to, że nauczą się poprawnego akcentu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz