Likwidacja a zawieszenie działalności gospodarczej

Likwidacja a zawieszenie działalności gospodarczej

Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzkiem niepowodzenia także tymczasowego. W przypadku, gdy biznes nie jest tak dochodowy jak przedsiębiorca zakładał, ma do wyboru trzy drogi. Może prowadzić działalność, dokładając do interesu i licząc straty, może zawiesić firmę lub podjąć radykalny krok zlikwidować przedsiębiorstwo.

Zawieszenie firmy nie w każdym przypadku

Chcąc zawiesić firmę, koniecznością jest spełnienie jednego istotnego warunku. Przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – co wynika z art. 2 Kodeksu pracy. Zawieszenia działalności można natomiast dokonać w przypadku zatrudniania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych, tj. umowy o dzieło i umowy zlecenie. W przypadku funkcjonowania firmy jako spółka cywilna, zawieszenie przedsiębiorstwa jest skuteczne tylko wtedy, gdy zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy.   

Likwidacja firmy pod względem zatrudniania pracowników nie stawia żadnych ograniczeń. Można bowiem zastosować tzw. zwolnienia grupowe, w ramach których dochodzi do rozwiązania umowy z zatrudnionymi osobami.

Zawieszoną działalność łatwiej wznowić

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności z kilku powodów. Jednym z nich jest możliwość łatwiejszego jej wznowienia w przyszłości – gdy na przykład przedsiębiorca ponownie zdecyduje się na prowadzenie firmy. Dzięki temu za jakiś czas wystarczy złożyć wniosek o wznowienie działalności, zamiast dopełniać wszystkich formalności od początku – w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.

Na zawieszenie działalności decydują się głównie osoby, które prowadzą biznes o charakterze sezonowym. Wówczas nie ma sensu likwidować firmy, by za kilka miesięcy rejestrować ją ponownie.

Zawieszenie działalności a likwidacja – formalności

Decydując się na zawieszenie działalności gospodarczej, należy zgłosić ten fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu koniecznością jest wypełnienie formularza CEIDG-1, zaznaczając pole wskazujące na zawieszenie działalności – można tego dokonać bezpośrednio na stronie internetowej lub we właściwym urzędzie gminy. W przypadku spółki, koniecznością jest zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zamknięcie firmy oznacza dla przedsiębiorcy obowiązek złożenia wniosku CEIDG-1 ze wskazaniem na formularzu o likwidacji przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku jest jednocześnie informacją dla urzędu skarbowego oraz służy wykreśleniu z rejestru REGON. Z kolei do ZUS przedsiębiorca musi osobiście złożyć formularz ZUS ZWUA. Podobnie jest w przypadku, gdy właściciel firmy jest płatnikiem VAT – musi złożyć dokument VAT-Z.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz