Materiał Partnera

Zastosowanie kruszyw drogowych i budowlanych

Zastosowanie kruszyw drogowych i budowlanych

Kruszywo to materiał o różnej ziarnistości, pozyskiwany ze źródeł naturalnych lub uzyskiwany sztucznie. Z uwagi na swoje właściwości znajduje szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, drogownictwie czy urządzaniu ogrodów. 

Kruszywa mineralne i ich rodzaje

Kruszywa, jakie znajdują powszechne zastosowanie w wielu obszarach budownictwa, to materiały pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z wietrzejących skał, które już uległy rozpadowi bądź też są poddawane procesowi rozdrabniania w specjalnych maszynach. Zarówno natura, jak i kruszarki dostarczają materiałów o różnej grubości, dlatego w praktyce dzieli się je na różne klasy, a nawet miesza kruszywa różnego pochodzenia, dzięki czemu uzyskują one określone parametry techniczne. Kruszywa naturalne mogą też być poddawane uszlachetnianiu poprzez wypłukiwanie pyłów i zanieczyszczeń. Szczególną odmianą są kruszywa żwirowe pozyskiwane z dna rzek, dzięki czemu zachowują gładkie krawędzie i obłe kształty. W praktyce powszechnie stosowany jest podział na kruszywa drobne i grube, a także na wypełniacze o bardzo małej ziarnistości oraz kruszywa ciągłe, stanowiące mieszankę ziaren o dużej rozpiętości rozmiarów. Obok naturalnych stosuje się również kruszywa sztuczne, mineralne, ale pozyskiwane w wyniku modyfikacji.

Kruszywa budowlane i ich zastosowanie

Jedną z najpopularniejszych grup są kruszywa budowlane, mające bardzo szerokie zastosowanie z uwagi na ilość i rodzaj powstających obiektów. Podstawowe cechy, które je definiują, są to wysoka odporność na ścieranie, kruszenie i ściskanie, dzięki czemu zachowują swój kształt nawet pod bardzo dużym obciążeniem. Cechy te mają znaczenie szczególnie podczas budowy i wzmacniania fundamentów, konstrukcji mostów i innych zastosowań, w których wymagana jest wieloletnia trwałość materiału. Rozmaite kruszywa budowlane określane są normami wskazującymi na możliwość ich wykorzystania w konkretnych pracach. Oferowane m.in. przez firmę Romano i innych producentów kruszywa mogą być zastosowane do produkcji betonu i prefabrykatów, a także budowy domów i mostów, w budownictwie hydrotechnicznym i oczyszczalni ścieków. Największą wytrzymałością wyróżniają się betony z dodatkiem kruszyw granitowych i bazaltowych. W mniej wymagających konstrukcjach stosowane są dolomity, wapienie, a także baryt, limonit, getyt i hematyt.

Kruszywa w budowie dróg

Równorzędną kategorią kruszyw są te stosowne w drogownictwie – do budowy dróg i autostrad. W tej kategorii zastosowanie znajduje również wspomniany wcześniej żwir, który stanowi często składnik mieszanek bitumicznych, a także bywa dodawany do betonów towarowych i podsypywany pod zasadniczą konstrukcję dróg lub torów kolejowych i tramwajowych. Wymagania stawiane kruszywom drogowym są nieco inne niż te wymagane w budownictwie, a do najważniejszych cech zalicza się wytrzymałość i współczynnik tarcia. Popularne kruszywa drogowe to pozostałości granitów, bazaltów i porfirów, odpornych nie tylko na czynniki fizyczne, ale też warunki atmosferyczne. Kruszywa granitowe i bazaltowe stanowią też często składnik asfaltu wyróżniającego się bardzo dużą odpornością na nacisk i drgania. Kruszywa drogowe i budowlane o odpowiedniej ziarnistości mogą też być świetnym materiałem do wysypywania ścieżek parkowych i ogrodowych oraz podwórek, ponieważ zapobiegają gromadzeniu się wody i błota.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz