Materiał Partnera

Wpływ komunikacji miejskiej na powstawanie hałasu

Wpływ komunikacji miejskiej na powstawanie hałasu

Zazwyczaj hałasem nazywa się każdy nieprzyjemny, niepożądany czy dokuczliwy dźwięk, który powoduje określony dyskomfort psychiczny. Zarówno sposób odbierania dźwięku, jak i jego natężenie zależne jest od predyspozycji danej osoby oraz od miejsca występowania hałasu. W aglomeracjach miejskich poziom hałasu jest dużo większy niż w skupiskach wiejskich m.in. ze względu na występowanie komunikacji miejskiej.

Źródła hałasu komunikacyjnego

Obecność komunikacji miejskiej nie pozostaje bez wpływu na poziom hałasu występujący w miastach. Hałas powstaje w wyniku dźwięków generowanych podczas poruszania się środków transportu - autobusów, trolejbusów, tramwajów czy metra. Powodowany jest zarówno w wyniku pracy samego silnika, układu przeniesienia napędu, jak i przepływu gazów oraz cieczy. Opony współpracujące z nawierzchnią również są istotnym źródłem hałasu. Dodatkowo w trakcie jazdy mogą być słyszalne uderzenia części układów czy drgania określonych elementów – dowiadujemy się w firmie Akces z Łodzi. Ma to miejsce szczególnie podczas poruszania się pojazdów szynowych i liniowych. Wydawany więc dźwięk będzie zależny od rodzaju pojazdów i środki transportu różnego typu będą emitowały hałas o innych wartościach natężenia.

Czynniki wzmagające hałas

To, w jaki sposób komunikacja miejska wpływa na powstawanie hałasu, zależy również od istnienia szereg innych czynników, które mogą powodować zwiększenie bądź zmniejszenie natężenia dźwięku. Jednym z takich czynników jest natężenie ruchu pojazdów. Posiadanie mocno rozbudowanej sieć komunikacji miejskiej i dużego natężenia ruch pojazdów komunikacji miejskiej powoduje zwiększenie emisji hałasu. Dodatkowo wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się hałas aerodynamiczny oraz hałas, który jest generowany przez opony stykające się z podłożem. Dlatego ruch pojazdów powinien odbywać się w sposób jak najbardziej płynny. Nie bez znaczenia jest również rodzaj czy stan nawierzchni dróg. Zły stan techniczny nawierzchni, jak i samego pojazdu powoduje, że wydawane odgłosy są dużo bardziej dokuczliwe. Aglomeracje, które chcą zmniejszyć poziom hałasu, powinny więc troszczyć się o zachowanie odpowiedniej struktury nawierzchni dróg.
Duży wpływ na poziom hałasu powodowany przez komunikację miejską mają również czynniki, które są zależne od pory dnia, miesiąca, tygodnia czy roku. W dni wolne od pracy natężenie ruchu środków transportu jest mniejsza niż w dni powszednie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz