Materiał Partnera

Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

Każdy znak drogowy widoczny na ulicy lub w jej okolicy został zamontowany według odpowiednich wymogów, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które było dotychczas wielokrotnie nowelizowane. Przedstawiamy kilka najważniejszych zasad.

Materiały odblaskowe i liternictwo

Na drogach stosuje się:

  • znaki pionowe w postaci tarcz oraz tablic z napisami lub symbolami, występującymi także jako znaki świetlne,
  • znaki poziome w postaci linii, napisów oraz symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
  • sygnały nadawane przez sygnalizatory świetlne lub osoby do tego uprawnione,
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne, które wysyłane są przez urządzenia umieszczone na drodze.

Przyjrzyjmy się bliżej znakom drogowym pionowym. Rozporządzenie określa m.in. wymiary i widoczność tego typu znaków. Warto wiedzieć, że w celu zapewnienia dobrej widoczności, do wykonywania znaków drogowych należy użyć materiałów odblaskowych, takich jak: folia odblaskowa typu 1 i 2 lub folia pryzmatyczna. Na odwrotnej stronie tarczy znaku powinna być umieszczona informacja z danymi identyfikującymi producenta znaku, typ folii odblaskowej oraz miesiąc i rok produkcji znaku. Szczególne wymagania (fotometryczne i kolorometryczne) dotyczą także odblaskowości i barwy, które można odczytać ze specjalnych tabel. W przypadku stosowania liternictwa na znakach drogowych pionowych należy kierować się odpowiednimi wzorami. Istnieje bowiem dziewięć grup wielkości liter i cyfr, w których każda ma różne wysokości, grubości oraz parametry interlinii czy wiersza pisma.

Sposoby umieszczania znaków

Jeżeli chodzi o sposób umieszczania znaków, umocowuje się je na konstrukcjach wsporczych, czyli słupkach, ramach, wysięgnikach oraz konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Można również w tym celu wykorzystać słupy linii telekomunikacyjnych, latarnie, słupy trakcyjne i maszty sygnalizatorów, a także ściany budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Znaki można umieszczać w układzie pionowym lub poziomym w przypadku zaistnienia konieczności zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku.

– Jeżeli znaki umieszcza się na ulicy, powinny być montowane w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi jezdni, a ich tarcze odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o ok. 5° – wyjaśnia specjalista z firmy ANDROS, która świadczy usługi w zakresie produkcji oznakowań drogowych.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz