Materiał Partnera

W jaki sposób rozliczać kierowców z czasu pracy?

W jaki sposób rozliczać kierowców z czasu pracy?

Rozliczanie kierowców zawodowych z czasu pracy może być niekiedy problematyczne. Wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności, a także zaznajomienia z najnowszymi przepisami obowiązującymi w omawianym zakresie. Cała procedura może być ponadto niejasna, a gubią się w niej nie tylko początkujący, ale także doświadczeni przedstawiciele firm transportowych. Prowadzenie tego rodzaju ewidencji wymaga bowiem dopełnienia kilku ważnych formalności.

Czy warto powierzyć rozliczanie kierowców firmie zewnętrznej?

Zebranie wszystkich niezbędnych informacji od wszystkich kierowców, utrzymywanie porządku w tworzonej dokumentacji oraz odpowiedniego przepływu informacji nie jest łatwe. Problem ten nasila się szczególnie, gdy firma dysponuje dużą flotą. Tutaj właśnie wyręczyć mogą nas takie firmy jak Krokodyl Piotr Peryt. Rozliczanie czasu pracy kierowców. Co istotne, w jej szerokiej ofercie znajdziemy także wiele opcji szkoleniowych dla kierowców oraz ich pracodawców. Pozwala to na ciągłe podwyższanie kompetencji wszystkich osób obsługujących transport w danej placówce. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza szkolenia związane z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi działalności transportowej. Mnogość stosowanych w trakcie szkoleń materiałów dydaktycznych pozwala na szybkie przyswojenie nawet bardzo skomplikowanych zagadnień, a tym samym ustrzeżenie się od błędu prowadzącego do naruszenia przepisów i narażenia firmy na odpowiedzialność karną.

Wymogi formalne związane z ewidencją czasu pracy kierowców

Wszelkie formalności związane z omawianym zagadnieniem wyszczególnione są w ustawie o czasie pracy kierowców, konkretnie w artykule dwudziestym piątym. Jego ustęp pierwszy mówi jasno o tym, w jakiej formie pracodawca może przechowywać ewidencję czasu pracy zatrudnionych przez siebie kierowców. Wymienionych jest kilka możliwości dających spore pole do manewru. Są to:

  • przechowywanie zapisów na wykresówkach,
  • przechowywanie wydruków danych pochodzących z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy,
  • przechowywanie plików, które zostały pobrane z tachografu i karty kierowcy,
  • przechowywanie innych dokumentów, które potwierdzają czas pracy oraz rodzaj wykonywanej przez kierowcę czynności,
  • przechowywanie rejestrów sporządzonych na kanwie wymienionych powyżej dokumentów.

Nie ma oczywiście obowiązku, aby ewidencję czasu pracy kierowców przechowywać we wszystkich tych formach. Oznaczałoby to bowiem dublowanie tych samych informacji. Każdy z wymienionych dokumentów zawiera wszelkie niezbędne dane. Muszą być one przechowywane przez pracodawcę przez trzy lata.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz