Materiał Partnera

W czym pomoże nam lekarz medycyny pracy?

W czym pomoże nam lekarz medycyny pracy?

Do kompetencji lekarza medycyny pracy należy ocena, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku. To właśnie on wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne. Bardzo ważne jest to, że wszelkie badania powinny odbywać się w godzinach pracy pracownika oraz muszą być one pokryte w całości przez pracodawcę. Oczywiście niezbędne jest posiadanie określonego skierowania.

Jak często należy wykonywać badania?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak często należy wykonać badania. Odpowiedź jest prosta, ponieważ została ona zawarta w Kodeksie Pracy. Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia przypomina, że przepisy prawa powinny być przestrzegane przez każdego pracodawcę. Z pewnością lekarz medycyny pracy to jedna z osób, którą powinna odwiedzić osoba po raz pierwszy rozpoczynająca pracę na danym stanowisku. Każdy pracownik musi zdecydować się na wykonanie badań bez względu na zajmowane stanowisko. W następnych latach będziemy również podlegali obowiązkowi stawienia się na badania kontrolne i okresowe. Wizyty okresowe odbywają się raz na okres od 1 do 5 lat. Wszystko zależy od zajmowanego stanowiska i towarzyszących mu zagrożeń. Z kolei badania kontrolne dotyczą osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Głównym celem wizyty u lekarza medycyny pracy jest ocena stanu zdrowia pacjenta pod względem zajmowanego stanowiska pracy. Oczywiście wizyta rozpoczyna się od przeprowadzenia lekarskiego wywiadu z pacjentem. Lekarz medycyny pracy zadaje pytania dotyczące zajmowanego stanowiska pracy i obowiązków, które się z nim wiążą oraz stanu zdrowia. Liczba i rodzaj wykonanych badań zależą głównie od zajmowanego stanowiska pracy i występujących zagrożeń (np. hałas, praca na wysokości). Wizyta w gabinecie kończy się wystawieniem zaświadczenia o zdolności do podjęcia pracy na danym stanowisku. Może zdarzyć się również taka sytuacja, że będą istniały pewne przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz