Materiał Partnera

Tłumacz przysięgły – znajomość języka to nie wszystko

Tłumacz przysięgły – znajomość języka to nie wszystko

Postęp technologiczny sprawił, że odległości nie stanowią już żadnego problemu, a kontakty pomiędzy ludźmi, firmami i instytucjami z krajów na całym świecie odbywają się nieustannie. Wpłynęło to znacząco na ilość dokumentów, umów i zaświadczeń wydawanych w różnych językach obcych. W przypadku potrzeby ich tłumaczenia niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Zakres obowiązków

Dla wielu z nas zawód tłumacza to profesja, z usług której korzystamy chcąc przetłumaczyć interesujący nas tekst. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, że ma on swój wewnętrzny podział, nie tylko ze względu na język, którym posługuje się dany specjalista od tłumaczeń. Przede wszystkim dotyczy on zakresu obowiązków i odpowiedzialności. W takim przypadku tzw. tłumacz zwykły przekłada na język obcy lub z języka obcego treść, która nie jest oficjalnym dokumentem. Taka osoba z powodzeniem może wykonywać swoją pracę tłumacząc na wymagany język np. książki, katalogi, instrukcje obsługi. Z usług tłumacza przysięgłego, takiego jak na przykład Ewa Wrzesińska tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, skorzystamy, gdy niezbędny jest przekład wszelkiego rodzaju dokumentów dla instytucji państwowych i urzędów. Dotyczy to m.in. aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, wszelkich aktów notarialnych i pełnomocnictw, dokumentów rejestracyjnych pojazdów, zaświadczeń
o wysokości dochodów, zaświadczeń o niekaralności lub dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorstw. Sama nazwa „tłumacz przysięgły” nie jest przypadkowa. Bierze się ona stąd, że taka osoba po zdaniu egzaminu państwowego, składającego się z części pisemnej oraz ustnej, ślubuje przed Ministrem Sprawiedliwości rzetelność, bezstronność oraz uczciwość w powierzonych jej zadaniach. Tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy jako osoba zaufania publicznego, dokonuje przekładu i opatruje go formułą poświadczającą oraz własną pieczęcią, a dokument, pod którym się on podpisuje, nazywamy „tłumaczeniem poświadczonym” lub „uwierzytelnionym”. Taki tłumacz jest gotów przyjąć zobowiązanie do poniesienia odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się
w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli zaś klient poniesie straty za niepoprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się o odszkodowanie.

Tłumaczenie w rękach profesjonalisty

Wybór odpowiedniego biura tłumaczeń nie należy do najprostszych. Gdy zależy nam jednak na pewności i nie mamy ochoty na poniesienie przykrych konsekwencji złego przekładu, pomyślmy o biurach z wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi referencjami. Dlatego też, gdy niezbędny nam jest przekład dokumentów z języka francuskiego warto skontaktować się z właśnie z Ewą Wrzesińską, tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, która od 2001 r. świadczy swe usługi w Krakowie. W ramach świadczonych przez siebie usług nie tylko tłumaczeniowych, ale i przewodnickich, podejmuje się również opieki nad zagranicznymi francuskojęzycznymi grupami zorganizowanymi oraz osobami indywidualnymi w zakresie oprowadzania po Krakowie, Wawelu, Ojcowie.

W ramach swojej działalności tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń przysięgłych dokumentów wymagających potwierdzenia zgodności przedłożonego oryginału z tekstem tłumaczenia, m.in. aktów USC, dokumentów samochodowych, faktur, zaświadczeń lekarskich, orzeczeń sądowych i innych. Oferuje również tłumaczenia ustne podczas rozmów handlowych, konferencji czy spotkań biznesowych. Zajmuje się także przekładem specjalistycznych pisanych tekstów technicznych, ekonomicznych i handlowych, naukowych oraz opracowań z zakresu turystyki i historii sztuki. Dobry tłumacz przysięgły to indywidualne podejście do klienta, a także zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz solidność i precyzja wykonywanych przekładów.

Samodzielne tłumaczenie dokumentów lub korzystanie z usług osób bez stosownych uprawnień to nie najlepszy pomysł. W takim przypadku nie będą on akceptowane
w żadnych urzędach i sądach ponieważ organy administracji publicznej nie mają obowiązku respektować przekładów wykonanych przez osoby nieposiadające odpowiedniej licencji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz