Materiał Partnera

Technik administracji w szkole policealnej dla dorosłych – Co warto wiedzieć?

Technik administracji w szkole policealnej dla dorosłych – Co warto wiedzieć?
Technik administracji jest jedną z osób, które odpowiedzialne są za organizację pracy w firmie. Do jego zadań należy m.in. sporządzanie pism, projektów umów, regulaminów i porozumień, a także klasyfikacja i porządkowanie administracji. Umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu można nabyć chociażby w szkole policealnej dla dorosłych.

Dla kogo ten zawód?

Praca w administracji nie jest dla każdego – wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale też cech charakteru. Najlepiej w tym zawodzie odnajdą się osoby skrupulatne, dokładne i cierpliwe, które nie mają problemów z koncentracją. Przydatne są także takie cechy, jak komunikatywność i sumienność oraz szybkie przyswajanie informacji.

O karierze technika administracji powinny pomyśleć osoby, które lubią porządek, z łatwością załatwiają wszelkie sprawy urzędowe oraz mają w zwyczaju terminowe wywiązywanie się z powierzonych im zadań. Zawód ten polecany jest także wszystkim wyróżniającym się świetną pamięcią i odnajdującym się we wszelkich zawiłościach prawnych – wylicza nasz rozmówca reprezentujący Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie.

Technik administracji – nauka w szkole policealnej dla dorosłych

Technik administracji zajmuje się wieloma sprawami, dzięki którym można dobrze zorganizować pracę w firmie. Jest odpowiedzialny nie tylko za sporządzanie dokumentów, ale też za organizację przepływu informacji między różnymi działami. Co więcej, zbiera, przetwarza oraz prezentuje statystyczne i finansowe dane. Z tego powodu musi być właściwie przygotowany do pełnienia swojej roli. Najlepszym sposobem na zdobycie kwalifikacji do zawodu jest ukończenie odpowiedniej szkoły policealnej dla dorosłych.

W czasie kształcenia zawodowego na technika administracji dowiecie się jak:

  • planować koszty i przychody w firmie,
  • gospodarować majątkiem firmy,
  • prowadzić podstawową dokumentację księgową,
  • sporządzać protokoły z posiedzeń i zebrań oraz sprawozdań,
  • opracowywać projekty aktów administracyjnych,
  • nadzorować pracowników,
  • dbać o wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych,
  • prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować informacje.

Co po studiach?

Absolwent szkoły policealnej dla dorosłych posiada wiedzę dotyczącą m.in. prac biurowych, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.

Zawód technika administracyjnego ma bardzo duży potencjał, a zapotrzebowanie na tego typu specjalistów od lat sukcesywnie rośnie. Osoby, które zdecydowały się na tę ścieżkę kariery powinny szukać zatrudnienia w bankach, urzędach i firmach specjalizujących się w ubezpieczeniach.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz