Materiał Partnera

Świąteczne i wakacyjne zakazy ruchu w transporcie drogowym

Świąteczne i wakacyjne zakazy ruchu w transporcie drogowym

W wielu państwach, w tym również w Polsce, obowiązują zakazy ruchu w dni świąteczne oraz ograniczenia w okresie wakacyjnym. Dotyczą one przede wszystkim ruchu samochodów ciężarowych, a tym samym dotykają działalności firm transportowych – regulacjami objęte są bowiem pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej dwanaście ton. Dowiedz się, jakie dni objęte są tym zakazem, a kogo on nie obowiązuje.

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych

Działania logistyczne to często skomplikowane operacje, które trwają nawet tygodnie. Ich planowanie utrudnia ponadto obowiązujący zakaz ruchu w wybrane dni świąteczne oraz ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w okresie wakacyjnym. Regulacjom tym podporządkowywać się muszą firmy spedycyjne na terenie całego kraju.

Zakaz obowiązuje od godziny osiemnastej do dwudziestej drugiej w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy. W dni świąteczne natomiast niemożliwy jest przewóz towarów między godziną ósmą a dwudziestą drugą. Regulacje te dotyczą:

  • Nowego Roku,
  • pierwszego i drugiego dnia Wielkiej Nocy,
  • 1 i 3 maja,
  • pierwszego dnia Zielonych Swiątek,
  • dnia Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia,
  • 1 listopada,
  • 11 listopada,
  • pierwszego i drugiego dnia Bożego Narodzenia.

W okresie od pierwszego piątku po 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego transport towarów nie może być prowadzony w piątki między osiemnastą a dwudziestą drugą, w soboty między ósmą a czternastą i w niedziele między ósmą a dwudziestą drugą.

Usługi przewozowe nieobjęte zakazem

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyróżnia wyjątki, których powyższe przepisy nie obowiązują. Ograniczeniom nie podlegają samochody ciężarowe o całkowitej masie dopuszczalnej przekraczającej dwanaście ton, które uczestniczą w transporcie żywych zwierząt, na potrzeby skupu mleka oraz zboża, a także w transporcie ładunków na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, części zamienne czy wodę pitną. Ponadto zakazem nie są objęte pojazdy przewożące leki i środki medyczne.

Inną grupę wyjątków stanowią samochody ciężarowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, a powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu lub do odbiorcy towaru zlokalizowanego na terenie Polski. We wszystkich wymienionych tu wyjątkach mieszczą się również puste pojazdy w drodze po ładunek lub wracające po rozładunku. Niezależnie natomiast od rodzaju przewożonego ładunku usługi spedycyjne mogą świadczyć firmy, które tak jak T.V.E. Polska, mają w swej flocie pojazdy o ładowności mniejszej niż trzy tony. Samochody te również wyłączone są z zakazu ruchu.

Opracowanie:
Tychy, Przemysłowa 52
tel. 32 217 50 11
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz