Materiał Partnera

Roczne zeznanie podatkowe firm – Twój PIT w rękach fachowców z biura rachunkowego Sylwii Wajda

Roczne zeznanie podatkowe firm – Twój PIT w rękach fachowców z biura rachunkowego Sylwii Wajda

Z podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT ma do czynienia każda osoba, na której ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy to także właścicieli firm, których prowadzenie wiąże się również z opodatkowaniem swoich przychodów. Jednakże bardzo często pojawia się problem, jaki PIT powinien wypełnić przedsiębiorca.
W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy specjalistów z biura rachunkowego Sylwii Wajda.

PIT niejedno ma imię

Podatkowi PIT podlegają wszystkie osoby fizyczne również te, które prowadzą działalność gospodarczą w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • spółki cywilnej,
  • spółki jawnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej.

Rozliczenie podatkowe PIT przedsiębiorców jest zazwyczaj zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w przypadku pozostałych podatników. Wiąże się to z faktem potrzeby samodzielnego opłacania zaliczek na podatek, koniecznością wypełnienia deklaracji
i informacji za osoby zatrudnione, a przede wszystkim różnych metod opodatkowania. Nie da się ukryć, że stopień skomplikowania wszelkich związanych z tym procedur sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie sporządzania rocznych zeznań podatkowych, fachowcom, takim jak Sylwia Wajda Biuro rachunkowe. Niemniej każdy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna wiedzieć, w jakiej formie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Dla kogo PIT – 36

Rozliczenie roczne na druku PIT-36 składają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, a co za tym idzie osoby rozliczające się według skali podatkowej, czyli stawek podatkowych 18 i 32 % (w przypadku przekroczenia I progu podatkowego). Na druku tym muszą rozliczyć się ci wszyscy podatnicy, którzy choć część swoich dochodów uzyskali bez pośrednictwa płatnika (czyli nie za pośrednictwem pracodawcy czy zleceniodawcy). Innymi słowy wszyscy, którzy choć od małej części swoich przychodów musieli w ciągu roku lub teraz – po zakończeniu roku, samodzielnie obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Najczęściej są to podatnicy prowadzący małe firmy, ale także osoby pracujące na zlecenie. Dodatkowo opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia wspólne rozliczenia roczne małżonków, o ile łączyła ich wspólność majątkowa i pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

L jak liniowy, czyli PIT – 36L

Zeznanie roczne PIT-36L, dotyczy podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z takiego sposobu rozliczenia możliwe jest dopiero po zadeklarowaniu tej formy opodatkowania przez podatnika. Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Niemniej jednak uniemożliwia on skorzystanie z większości ulg i odliczeń podatkowych, a co za tym idzie podatnicy mają możliwość odliczyć jedynie zapłacone składki ZUS. Dodatkowo podatnicy nie mogą również łączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów. Oznacza to, że osiągając dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracę, należy rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących tej formy opodatkowania warto zasięgnąć porady specjalistów z biura rachunkowego Sylwii Wajda. 

PIT – 28

Osoby rozliczające się przy pomocy ryczałtu, po zakończonym roku podatkowym, składają deklarację na formularzu PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia. Taka forma rozliczania podatku dochodowego przysługuje podatnikom, jeśli wysokość ich obrotów,
w roku poprzednim, nie przekraczała 250 000 euro. W dniu przekroczenia tego limitu następuje automatyczne przejście rozliczania podatku dochodowego z ryczałtu na zasady ogólne. W związku powyższym rodzaj PIT-ów składanych przez ryczałtowca na koniec roku uzależniony jest przede wszystkim od tego z jakiego tytułu, poza prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą, uzyskuje jeszcze przychody oraz czy ryczałt obejmował pełny rok, za który składany jest PIT, czy też wymuszona była zmiana opodatkowania w trakcie roku.

PIT - 16A

Zeznanie PIT-16A przeznaczone jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej, która jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Polega na płaceniu stałej kwoty podatku, niezależnie od dochodów firmy w danym miesiącu. Warto jednak pamiętać, że ten sposób rozliczania nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Zależy to przede wszystkim od rodzaju wykonywanej przez nich działalności, przy czym na określenie wysokości podatku do zapłacenia ma wpływ liczba pracowników w firmie, jak i liczba osób zamieszkujących miejscowość, w której prowadzisz swoją działalność. Z rozliczania w formie karty podatkowej mogą korzystać między innymi osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i spółki cywilne.

Wybór odpowiedniej dla nas formy opodatkowania, a co za tym idzie odpowiedniej deklaracji PIT, nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też przed podjęcie ostatecznej decyzji warto odwiedzić dobre biuro rachunkowe, takie jak to prowadzone przez Sylwię Wajda, gdzie otrzymamy fachową poradę, która umożliwi nam podjęcie właściwej decyzji, a w razie potrzeby uzyskamy kompleksową pomoc w sporządzaniu rocznych zeznań podatkowych i nie tylko.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz