Artykuł sponsorowany

Roboty ziemne przy wznoszeniu budynków

Roboty ziemne przy wznoszeniu budynków

W każdym rodzaju budownictwa, od tego jednorodzinnego i wielorodzinnego, po gospodarcze, publiczne oraz komercyjne, bardzo ważne są działania zaliczane do robót ziemnych. Dobra firma budowlana zawsze specjalizuje się bowiem nie tylko we wznoszeniu obiektu architektonicznego i wykonywaniu uzbrojenia terenu, ale także w przygotowaniu terenu pod inwestycję. To wymaga posiadania nowoczesnych sprzętów – od minikoparek, po koparkoładowaki i pojazdy transportujące materiały sypkie.

Odpowiednie przygotowanie terenu

W przypadku działek budowalnych, dedykowanych dla budownictwa mieszkalnego, bardzo często roboty ziemne przygotowawcze opierają się głównie o wyrównywanie terenu. Złożone inwestycje urbanistyczne, związane z budowlami wielkopowierzchniowymi, lub tymi na terenach po wyburzonych obiektach, wymagają przeprowadzenia  bardzo szerokich działań specjalistycznych. Mowa o wywozie gruzu i niskiej jakości gruntu, co umożliwia przetransportowanie odpowiednich piasków, które pozwolą na utwardzenie terenu, jego niwelację, a często też na jego odwodnienie. Warto przy tym wiedzieć, że działania te zawsze muszą być poprzedzone ekspertyzami geotechnicznymi, a także architektonicznymi. 

Na rynku działają także przedsiębiorstwa, które zajmują się profesjonalną rozbiórką starych budowli, co sprzyja ochronie środowiska, pozyskiwaniu nowych terenów pod zabudowę, czy też odzysku tak zwanych kruszyw recyklingowych kamiennych, betonowych i murowanych.

Od wykopu fundamentu po uzbrojenia terenu

W dzisiejszych realiach budowalnych obserwuje się to, iż największą skutecznością działań, błyskawicznością przebiegu inwestycji, a także generowaniem znacznych oszczędności finansowych, wyróżniają się usługi firm ogólnobudowlanych, które są w stanie zrealizować większość działań wznoszenia budynku, bez konieczności udziału innych firm wykonawczych i podwykonawczych. Tym wyróżnia się między innymi TECH-BUD Grażyny Kociełowicz, która wyspecjalizowała się w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, przemysłowym – podmiot jest w stanie przygotować obiekt w stanie surowym, deweloperskim i w modelu pod klucz –  a także w wynajmie maszyn budowlanych.  To właśnie ich innowacyjność, a także duża ilość, pozwala na przeprowadzanie nie tylko działań budowlanych, ale także tych dotyczących robót ziemnych. W etapach realizacji inwestycji, bardzo ważne są prawidłowe wykopy fundamentów, wykopy studni głębinowych, a także rowów dla uzbrojenia terenu w odpowiednie sieci przesyłu mediów.

Prace ziemne wykończeniowe

Do wykończeniowych prac ziemnych przy realizacjach różnych inwestycji, zalicza się zasypywanie uzbrojeń terenów, czy też tworzenie wykopów pod budowę ogrodzeń. Często przy budowie obiektów wielkopowierzchniowych, są one także potrzebne do budowy na danym terenie parkingów, czy infrastruktury drogowej. Dzisiaj nawet na nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych domów jednorodzinnych, często należy w odpowiedni sposób przystosować istniejące drogi polne tak, aby nowi mieszkańcy, w czasie opadów, nie mieli problem z grzęźnięciem aut w błocie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz