Materiał Partnera

Precyzyjne pomiary, czyli pomoc geodety na placu budowy

Precyzyjne pomiary, czyli pomoc geodety na placu budowy

Choć prace budowlane kojarzą się głównie z ciężkim sprzętem oraz ekipą budowlaną, to do ich prawidłowego przeprowadzenia niezbędna jest także obecność wykwalifikowanego geodety. To właśnie dzięki niemu powstają precyzyjne pomiary poszczególnych punktów terenu, co pozwala na zbudowanie trwałego obiektu na określonym, stabilnym terenie. Jakie konkretnie usługi realizuje geodeta w przypadku inwestycji budowlanych?

Prace geodezyjne od początku inwestycji

Wynajęcie geodety konieczne jest już na początkowym etapie inwestycji budowlanej, przy ustaleniu koncepcji obiektu. Po skonsultowaniu i omówieniu wszystkich ważnych kwestii na etapie projektu budowlanego geodeta przystąpi do realizacji niezbędnych czynności. Jedną z nich jest wytyczenie granic działki. Tę usługę powinno się zlecić geodecie jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Może się bowiem okazać, że teren, na którym zaplanowana została budowa np. domu jednorodzinnego, w pewnym fragmencie należy do innego właściciela. Firma GEOMETRA prowadzona przez Joannę Stawicką świadczy usługi geodezyjne na najwyższym poziomie, dzięki czemu wytyczenie granic działki jest przeprowadzone w pełni profesjonalnie i precyzyjnie. Czytelne ustalenie terenu możliwego do zagospodarowania daje możliwość podjęcia kolejnych kroków. Kluczowe jest także dokładne sporządzenie mapy do celów projektowych. To właśnie dzięki niej architekt może osadzić budynek na konkretnym fragmencie terenu. Naniesienie na mapę przyłączy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych pozwala architektowi na zaplanowanie ich przebiegu. Po pierwszych etapach inwestycji budowlanej geodeta powraca na plac, by wykonać kolejne niezbędne prace. Jakie konkretnie?

Kompleksowe usługi geodezyjne

W wypadku inwestycji budowlanych niezwykle istotne jest dopełnienie niezbędnych formalności oraz uzyskanie zezwoleń. Dzięki nim można przystąpić do dalszej realizacji projektu, także od strony geodezyjnej. Konieczne jest m.in. wytyczenie granic danego obiektu w określonym terenie. Czynność ta musi być wykonana na podstawie projektu zagospodarowania działki i oznacza umiejscowienie w gruncie specjalnych znaków geodezyjnych. Kompleksowe usługi geodezyjne obejmują też prowadzenie starannej ewidencji w postaci dziennika budowy. Po doprowadzeniu przyłączy geodeta sporządza mapę powykonawczą oraz dokonuje dokładnej inwentaryzacji. Jest ona kluczowa dla możliwości użytkowania budynku – sprawdzona zostaje zgodność skonstruowanego obiektu z tym, co zakładały pierwotne plany w postaci wytyczenia geodezyjnego.

Rola geodety na placu budowy jest więc ogromna, w dużej mierze to właśnie od geodety zależy, jak i czy projekt budowlany zostanie zrealizowany. Warto więc wynająć wykwalifikowanego geodetę, który dokona dokładnych pomiarów niezbędnych do ukończenia inwestycji.

Opracowanie:
Płock, Górna 40B lok. 16
tel. 507 557 540
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz