Materiał Partnera

Geodezja – zawód szczególnych kwalifikacji

Geodezja – zawód szczególnych kwalifikacji

Niewiele jest zawodów zaufania publicznego. Do nich możemy zaliczyć lekarzy, adwokatów, radców prawnych, a także geodetów! To ci ostatni mają ogromne znaczenie przy inwestycjach budowlanych każdego typu, jak np.: budowa domu, podział działki, budowa drogi. Bez ich zaangażowania i wiedzy nie byłoby możliwe prawidłowe prowadzenie prac budowlanych! Warto dowiedzieć się, jakie usługi geodezyjne wykonują geodeci i jakie mają do tego kwalifikacje!

Geodeta to zawód, który upoważnia do wykonywania wszelkich prac związanych z badaniem, pomiarem, ewidencjonowaniem ziemi – jej wymiarów, jak i całego obszaru. Geodeci dokonują specjalistycznych matematycznych obliczeń, które muszą być precyzyjnie wykonane, co do 1 centymetra kwadratowego! Interesującym faktem jest to, że kiedyś zawód ten zajmował się sprawami teoretycznymi – sporządzaniem map i obliczeń w biurze;  praktyką zajmowali się mierniczy.

Uprawnienia do wykonywania zawodu

Aby zostać geodetą, należy ukończyć studia na kierunku geodezja i kartografia – warto dodać, że na jedno miejsce na Uniwersytecie czy Politechnice jest kilka chętnych osób. Wyżej wymienione studia mają profil inżynierski i trwają 3,5 roku – ukończenie ich wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera geodety. Kolejne dwa lata kształcenia wyższego nadają geodecie tytuł magistra inżyniera. Ukończona edukacja otwiera kilka ścieżek. Jedna z nich to rozpoczęcie praktyki/pracy w biurze geodezyjnym. Drugą opcją jest otwarcie własnej działalności gospodarczej – do tego potrzeba jednak odpowiednich uprawnień zawodowych. Niezbędne jest stawienie się przed Komisją ds. Uprawnień Zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii. Warto pamiętać, że uzyskanie tytułu naukowego oraz uprawnień to efekt długiej nauki teorii, ale przede wszystkim ciężkiej pracy w terenie – uprawnienia zawodowe może uzyskać wyłącznie geodeta o 3-letnim stażu zawodowym związanym z zakresem uprawnień, o jakie się ubiega. Warto zauważyć, że w Polsce uprawnienia do wykonywania zawodu geodety ma około 20 000 tysięcy specjalistów, a rocznie przybywa ich zaledwie kilkudziesięciu! Faktem jest zatem to, że geodeta to zawód szczególny – cieszy się szacunkiem, ale i dźwiga na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Tak właśnie jest w przypadku biura geodezyjnego Winnicki Zbigniew. Usługi geodezyjne, które działa od 1985 roku na terenie województwa opolskiego. Właśnie takich specjalistów należy zatrudniać przy wszelkich pracach budowlanych – z pasją i przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem.

Narzędzia pracy geodety

O pracy geodety można powiedzieć ogólnie, że dokonuje obliczeń matematycznych, przestrzennych, sporządza mapy geodezyjne oraz dokonuje pomiarów terenu. Dzisiejsza technika pozwala wykorzystywać w geodezji najnowocześniejsze urządzenia, nie tylko ułatwiające pracę, ale przede wszystkim mające na celu wykonanie precyzyjnych pomiarów, z dokładnością co do milimetra. Trzema podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w terenie są teodolit, niwelator oraz tachimetr. Pierwszy z nich służy do pomiaru kątów poziomych i pionowych – urządzenie to może być elektryczne lub optyczne. Najnowocześniejsze z nich wykorzystują metodę laserową, która ma dokładność co do milimetra przy odległości około kilkuset metrów (200-400 m). Drugie urządzenie – niwelator, używany jest często przy ustalaniu granic nieruchomości, a także przy podziałach działek. Najczęściej możemy go spotkać jednak przy budowie dróg – każdy z nas widział to urządzenie w trakcie remontów jezdni. Niwelator ma za zadanie zmierzyć różnicę wysokości pomiędzy wybranymi punktami terenowymi. Trzecim narzędziem jest tachimetr, który wykorzystywany jest przy „masowym” pomiarze punktów terenowych. Oprócz tych podstawowych narzędzi geodeci używają również precyzyjnych GPS-ów, a także specjalistycznych programów biurowych, jak: Winkalk, Mikromapa, C-GEO. Dzięki nim tworzone są cyfrowe mapy geodezyjne, mapy powykonawcze, czy mapy do celów projektowych.

Zakres usług geodezyjnych

Usługi geodezyjne to bardzo szeroki zakres działań. Jeśli chodzi o budowę domów i innych budynków, geodeta musi pojawić się na placu budowy kilka razy. Ma  on obowiązek wykonać pomiary działki pod zabudowę do opracowania mapy do celów projektowych, a następnie – kiedy projekt domu będzie gotowy – nanieść w terenie odpowiednie dane. Chodzi o zarys budynku oraz uzbrojenia terenu (wszystkie instalacje). Geodeci zajmują się również podziałem działek. Jeśli postanowiłeś sprzedać swoją ziemię pod działki budowlane, możesz ją podzielić. Jedyną uprawnioną do tego osobą – po złożeniu dokumentacji w urzędzie – jest geodeta. Przy tym kroku warto pamiętać o kompetencjach i doświadczeniu geodety. Unikniesz kłopotów, jeśli wybierzesz najlepszych z nich. Usługi geodezyjne to również pomiary związane z takimi inwestycjami jak budowa dróg, mostów, a także instalacji miejskich: kanalizacji, sieci wodociągowych itp. Działania te nie służą tylko dokonaniu pomiarów i sporządzeniu odpowiednich map geodezyjnych. Ich celem jest również inwentaryzacja nieruchomości, terenów, budynków oraz innego rodzaju działania związane z ewidencją gruntu. Warto pamiętać, że geodeci są uprawnieni – po uzyskaniu zgody starosty –  do wejścia na cudzy teren w celu wykonywania pomiarów, a także łamania (wycinania) gałęzi i krzewów blokujących możliwość pracy. 

Opracowanie:
Łąka Prudnicka, Nad Złotym Potokiem 18
tel. 535 259 607
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz