Materiał Partnera

Kurs na wózki widłowe – kompendium wiedzy

Kurs na wózki widłowe – kompendium wiedzy

Kursy na wózki widłowe od dłuższego czasu cieszą się sporą popularnością. Wynika to z faktu, że znacznie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Nowe miejsca pracy tylko czekają na wykwalifikowanych operatorów. Przed podjęciem pracy należy jednak spełnić pewne wymogi. A głównym z nich jest odbycie kursu na operatora wózka widłowego i pozytywne zaliczenie egzaminu.

Czy ukończenie kursu oznacza zdobycie uprawnień na wózki widłowe?

To często pojawiające się pytanie. Warto wiedzieć, że samo ukończenie kursu na wózki widłowe nie uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku operatora. Do tego potrzebne jest jeszcze zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dopiero ta instytucja może nadać uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Z drugiej strony podejście do egzaminu nie jest warunkowane wcześniejszym ukończeniem kursu obsługi wózków. Jeżeli dana osoba posiada umiejętności i wiedzę oraz czuje się na siłach, to może podejść do egzaminu bez kończenia kursu. Warto jednak wiedzieć, że kursant musi w takiej sytuacji:

  • Wykonać wymagane badania lekarskie
  • Uiścić opłatę egzaminacyjną
  • Zapewnić miejsce do przeprowadzenia egzaminu oraz sprzęt, który jest dopuszczony do użytkowania
  • Ten ostatni warunek stanowi spore utrudnienie. W związku z tym znaczna większość osób decyduje się na odbycie kursu, dzięki któremu nabywają lub odświeżają swoją wiedzę na temat obsługi wózków widłowych oraz nie muszą martwić się o organizację egzaminu.

Kto może zapisać się na kurs operatora wózków widłowych?

Kursy na wózki widłowe są skierowane nie tylko do osób, które rozpoczynają start w dorosłe życie, ale także przez osoby, które podjęły decyzję o przebranżowieniu. Ponadto kurs na wózki widłowe jest doskonałą okazją na podniesienie własnych kwalifikacji i uzyskanie awansu. Warto wiedzieć, że kandydaci do pracy posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych dużo łatwiej znajdą pracę. Nawet jeśli nie są zatrudniani na stanowisku operatora, to dla pracodawcy mają potencjał, który później pozwoli awansować ich na wyższe stanowisko.

W kwestii warunków, jakie musi spełniać osoba, która chce się zapisać na kurs, trzeba przyznać, że nie są one zbytnio wygórowane. Osoba przystępująca do kursu musi:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe
  • Wykazać się dobrym stanem zdrowia
  • Posiadać sprawność psychoruchową

Czym różnią się poszczególne uprawnienia na wózki widłowe?

Poszczególne kursy na wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe) różnią się od siebie zakresem uprawnień do obsługi wózków różnego typu. W tym kontekście wyróżniamy dwa typy uprawnień:

  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe) oraz wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem tych z punktu 1 (potocznie wózki widłowe).

Decydując się na pracę w roli operatora wózków widłowych warto najpierw przemyśleć, na jakiego typu wózki chcemy zdobyć uprawnienia.

Decydując się na odbycie kursu na wózki widłowe warto skorzystać z oferty Ośrodka Szkolenia Operatorów BUDUS z Łodzi. Ośrodek oferuje doskonałą bazę dydaktyczną, szeroki wybór szkoleń oraz elastyczne terminy kursów.

Opracowanie:
Łódź, al. Piłsudskiego 141
tel. 42 649 20 01
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz