Materiał Partnera

Księgowy - kim jest i kiedy można na niego liczyć?

Księgowy - kim jest i kiedy można na niego liczyć?
Księgowość to bardzo ważny dział każdej firmy. Jest to również dział, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, który czuwa nad ich poprawnością.

Historia zawodu księgowego

Ogólna definicja tłumacząca istotę zawodu księgowego mówi, że jest to pracownik działu księgowości i osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Czym są księgi rachunkowe? To dokumenty zawierające zestawienie zapisów księgowych, uporządkowanych chronologicznie, obejmujących obroty i salda oraz wykaz aktywów i pasywów firmy.

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Jej początków należy szukać w bardzo odległej przeszłości – w czasach, w których pojawił się pieniądz i kapitał handlowy. Ewidencję prywatnego majątku prowadzono już w starożytnym Egipcie w XXXVI w. p.n.e., za rządów faraona Menesa, a także na dworach królów żydowskich Dawida i Salomona (X w. p.n.e.) oraz w Babilonie. W starożytnej Grecji prowadzono rachunkowość państwową, a w starożytnym Rzymie również rachunkowość miejską, bankierów, kupców, właścicieli latyfundiów, a nawet osób prywatnych.

Profesja księgowego zaczęła się kształtować w takiej formie, jaką znamy ją dziś, pod koniec XVIII wieku. W Anglii i Szkocji już w 1844 roku wprowadzono obowiązek badania bilansu. W latach 80. XIX wieku w Anglii i w Stanach Zjednoczonych powstały stowarzyszenia księgowych. W Polsce w 1907 roku zawiązano Związek Buchalterów w Warszawie. Współczesna księgowość została ukształtowana na przełomie XIX i XX wieku, a więc w czasach rewolucji przemysłowej, rozwoju fabryk i powstawania firm.

Zawód księgowego dziś

W naszym kraju działa obecnie około 3,5 mln przedsiębiorstw, z czego 99% stanowią małe i średnie podmioty gospodarcze. W każdej z tych firm istnieje zapotrzebowanie na osoby zajmujące się problematyką podatkową oraz księgową. Dlatego zawód księgowego ma się świetnie i zawsze będzie potrzebny.

W karierze księgowego osiągnąć można kilka stopni: młodszego księgowego, samodzielnego księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Wielu, jak to się kiedyś mawiało, buchalterów oferuje swoje usługi w ramach działania biur rachunkowych, takich jak np. Spółdzielcze Biuro Rachunkowe w Opolu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie zatrudniają własnego księgowego. Dzięki pomocy wyspecjalizowanego zespołu fachowców od rachunkowości pomoc może być udzielona szybciej i efektywniej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz