Materiał Partnera

Kryteria doboru izolacji termicznej do zastosowań przemysłowych

Kryteria doboru izolacji termicznej do zastosowań przemysłowych

Prawidłowo dobrana izolacja przemysłowa ma niebagatelny wpływ zarówno na oszczędność kosztów energii, jak i prawidłowe działanie całej instalacji technologicznej. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, jakie kryteria wyboru izolacji przemysłowej należy zastosować, aby spełniła ona swoją rolę. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Omówimy również rozwiązania oferowane na rynku.

Parametry izolacji termicznej

Omawiając parametry izolacji technicznej w pierwszej kolejności musimy wymienić wymiary i rodzaj izolacji. Ich prawidłowy dobór pozwoli utrzymać minimalne straty ciepła do otoczenia. Ponadto zagwarantuje utrzymanie temperatury zewnętrznej powierzchni aparatu lub rurociągu na odpowiednio niskim pułapie. Prawidłowe wymiary i rodzaj izolacji pozwolą utrzymać temperaturę procesu wewnątrz aparatu albo nośnika ciepła na stosunkowo wysokim poziomie.

Wybór rodzaju i grubości izolacji jest warunkowany przez trzy grupy czynników – cieplną, techniczną (wynikające z warunków zastosowania) oraz technologiczną i ekonomiczną.

Za optymalną skuteczność izolacji termicznej odpowiada szereg czynników. Pierwszym z nich jest efektywność cieplna, która zależy od parametrów zastosowanych materiałów. Kolejną jest stabilność właściwości cieplnych w jednostce czasu. Bardzo istotna jest także niezależność właściwości cieplnych od aktualnego położenia geograficznego. Następne wymogi, jakie powinna spełniać izolacja termiczna to niska zawartość wilgoci, mała zdolność absorpcji wilgoci z otoczenia, odporność na nagłe zmiany temperatury oraz łatwość uzyskiwania próżni.

Opierając się na powyższych informacjach należy stwierdzić, że istotnymi cechami izolacji termicznej są:

  • gęstość właściwa materiału,
  • rozszerzalność objętościowa,
  • odporność na nagłą zmianę temperatury,
  • nieszkodliwość dla człowieka oraz środowiska.

Najczęściej stosowane materiały

W chwili obecnej do tworzenia izolacji termicznej najczęściej używa się szerokiej palety wyrobów z wełny mineralnej, które należą do grupy materiałów włóknistych. Ponadto bardzo powszechne jest zastosowanie wyrobów z ziemi okrzemkowej z grupy materiałów ziarnistych, a także wyrobów należących do grupy izolacji panelowych i próżniowych.

„Każda z grup wyrobów ma swoje określone właściwości, które są związane z ograniczeniem przepływu ciepła. Zazwyczaj wynikają one ze struktury danego materiału.” – wyjaśnia specjalista ze
Spółdzielni pracy konserwacji urządzeń przemysłowych, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem izolacji przemysłowych. Bardzo ważnym czynnikiem wyboru jest pochodzenie materiału oraz sposób jego wytwarzania.

Poszczególne warstwy izolacji muszą być także stosownie zabezpieczone przed negatywnym działaniem czynników mechanicznych oraz wilgoci. Dlatego tak duże znaczenie ma w tym przypadku prawidłowo dobrany i szczelny płaszcz ochronny. Najczęściej ma on formę płaszcza mokrego lub suchego, wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

Dobór izolacji przemysłowej z pewnością nie jest zadaniem prostym. Dlatego w tej kwestii należy zdać się na doświadczenie i wiedzę specjalistycznych firm. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych parametrów i najlepszej efektywności izolacji.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz