Materiał Partnera

Kiedy jest potrzebny tłumacz przysięgły?

Kiedy jest potrzebny tłumacz przysięgły?

Instytucja tłumacza przysięgłego nie dla każdego jest zrozumiała. Tymczasem wykonywane przez przedstawicieli tego zawodu tłumaczenia uwierzytelnione w erze globalizacji odgrywają coraz większą rolę. Kiedy należy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego, a kiedy wystarczy pomoc „zwykłego” tłumacza lub nawet przekład wykonany samodzielnie? Przeczytaj, a wszystko będzie jasne.

Kim jest tłumacz przysięgły i czym różni się od zwykłego tłumacza?

Różnica pomiędzy tłumaczem „zwykłym” a przysięgłym dotyczy zarówno zakresu kompetencji, jak i wymagań, jakie należy spełnić, by wykonywać jeden z tych zawodów. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin państwowy, który umożliwia uzyskanie odpowiednich uprawień nadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczem „zwykłym” może zostać każdy, kto posiada odpowiednie umiejętności językowe – nie jest
w tym celu konieczne nawet ukończenie studiów filologicznych.

Podczas gdy zwykły tłumacz zajmuje się zazwyczaj przekładem dzieł literackich i innych tekstów kultury, listów, treści stron internetowych, treści reklamowych, instrukcji obsługi
i wielu innych materiałów, tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów mających moc prawną i urzędową są zarezerwowane wyłącznie dla tłumacza przysięgłego. Jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może przetłumaczyć wszelkie pisma przedstawiane organom administracyjnym lub sądowym. Tym, co wyróżnia tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione), jest też specjalna pieczęć, dzięki której tłumacz bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą zgodności przekładu z oryginałem.

Kiedy potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego?

Do tłumacza przysięgłego, takiego jak Marcin Gorgol Tłumacz przysięgły należy się zgłosić przede wszystkim przy tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów urzędowych. To m.in. akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, testamenty, akty notarialne, umowy, faktury, dokumenty medyczne, ubezpieczeniowe, skarbowe, samochodowe, pełnomocnictwa, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa potwierdzające uprawnienia, certyfikaty, dokumentacja techniczna czy patentowa. Jedynie przekład opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego może być przedstawiony w urzędzie lub przed sądem. Dzięki temu dokumenty zachowują nadaną im moc prawną.

Co ważne, pod względem merytorycznym przekład wykonany przez osobę uprawnioną do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych nie musi się niczym różnić od przekładu wykonanego przez „zwykłego” tłumacza. Jednak tłumacz przysięgły z racji wykonywanego zawodu swoją pieczęcią potwierdza zgodność przekładu z oryginałem. Oznacza to, że
w przypadku jakichkolwiek błędów w tłumaczeniu to on ponosi konsekwencje. Ze względu na konieczność przystawienia pieczęci wszystkie tłumaczenia przysięgłe dokonywane są
w formie fizycznych dokumentów papierowych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz