Materiał Partnera

Jesteś peoducentem, zobacz, dlaczego warto stosować logistykę odzysku?

Jesteś peoducentem, zobacz, dlaczego warto stosować logistykę odzysku?

Prowadzenie firmy produkcyjnej nieodzownie wiąże się ze sprzedażą produktów gotowych. Tam gdzie z kolei jest sprzedaż, z większą lub mniejszą częstotliwością pojawiają się zwroty produktów i opakowań. To naturalne zjawisko ekonomiczne, które występuje w każdej firmie produkcyjnej i sprzedażowej. W przypadku firm działających na rynku międzynarodowym, koszty obsługi zwrotu są dość wysokie. Zobacz, co zrobić aby gospodarka zwrotami zaczęła ci się opłacać?

Gospodarka produktami zwracanymi do producenta nosi nazwę logistyki odzysku. Towar zakupiony w danym punkcie usługowym wraca do producenta z różnych powodów, takich jak dajmy na to:

  • Istnieje konieczność ich naprawy
  • Celem poddania recyklingu
  • Celem utylizacji.

Produkując na rynek krajowy i export musisz zapewnić odzysk opakowań

Prawo zarówno polskie, jak i zagraniczne, wymusza na producentach obracających produktami w opakowaniach zapewnienie ich odzysku, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju.

Każdy produkt zanim trafi do odbiorcy ostatecznego musi zostać przetransportowany do punktu sprzedaży. Trafia tam w różnej formie, w zależności od właściwości fizycznych materiału. Może być on składowany na paletach, w kartonach, w beczkach, czyli w opakowaniach. Opakowania mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku.

Działalność firm produkcyjnych jest zatem oparta zarówno na właściwym gospodarowaniu towarami wytwarzanymi, jak i efektywną gospodarką zwrotami opakowań wielokrotnego użytku. Właściwie organizując logistykę odzysku, może zredukować własne koszty i przy dobrze ustawionej logistyce odzysku czerpać z niego dodatkowe przychody.

Logistyka odzysku biznesowa a logistyka ekologiczna

W zależności od tego, jak spojrzymy na temat efektywnej gospodarki odpadami opakowaniowymi do producenta, zauważymy, że pojawiają się nam trzy wybijające założenia logistyki zwrotu:

  • zwroty towaru powiększają stany magazynowe, należy zatem redukować ten rodzaj kosztów i próbować odzyskać część wartości produktu
  • zwroty to również nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych użytych do produkcji, aby zwiększyć ochronę zasobów naturalnych warto wykorzystywać surowce wtórne.
  • zwroty to również transport i składowanie opakowań wg rodzaju czyli zwiększenie kosztów pracowniczych, które też warto i można ograniczyć.

Aby właściwie ustawić gospodarkę zwrotami opakowań, warto zwrócić się do firm, które specjalizują się w logistyce odzysku, takiej jak firma OIT Logistics Group Investment Łukasz Pruszkowski.

Współpracując z firmami profesjonalnie zajmującymi się logistyką zwrotu opakowań, minimalizowana jest ilość odpadów składowanych poprzez umożliwienie obrotu tym samym rodzajem opakowania. Przykładem może tu być obrót paletami drewnianymi użytymi do tego samego celu, do którego były przeznaczone. Czyli najpierw palety służą do przewiezienia towaru do zamawiającego produkt, a następnie palety – jako odpad – są odsprzedawane do transportu innego produktu.

Opracowanie:
Piotrków Trybunalski, Łódzka 35 lok. 43
tel. 577 492 980
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz