Materiał Partnera

Jak zyskać uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym?

Jak zyskać uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym?

Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych to częste wymaganie stawiane pracownikom magazynów, czy hal produkcyjnych. Umiejętność ta daje możliwość awansu, a w dodatku jest doceniana również wśród zawodowych kierowców aut dostawczych. Jak więc uzyskać odpowiednie uprawnienia pozwalające na prowadzenie wózka widłowego?

Obligatoryjnym warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń jest odbycie kursu organizowanego przez zakłady doskonalenia zawodowego lub inne ośrodki szkoleniowe, takie jak np. niektóre szkoły nauki jazdy. Kurs na wózki jezdnioweskłada się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i zazwyczaj trwa około jednego tygodnia. Koszt kursu na operatora wózków widłowych nie jest wygórowany i wynosi mniej więcej od 350 do 1000zł w zależności od kategorii uprawnień. Po odbyciu kursu czeka nas państwowy egzamin dla operatorów wózków widłowychpotwierdzający umiejętności.

Jak wygląda egzamin i co nam gwarantuje?

Państwowy egzamin dla operatorów wózków widłowych  składa się również z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbywa się w formie ustnej i może potrwać do godziny. Natomiast część druga egzaminu to zadania praktyczne, jakie kursant musi wykonać. Egzaminatorzy zlecają kilka czynności związanych z obsługą wózka widłowego. Po zdanym egzaminie państwowym otrzymujemy legitymację Urzędu Dozoru Technicznego, która potwierdza umiejętność prowadzenia wózka widłowego. Egzamin państwowy jest płatny, a opłata egzaminacyjna wynosi około 150 zł.

Kto może uzyskać uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych?

Jak twierdzi specjalista z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, wymagania, jakie stawiane są przed osobami chcącymi zdobyć kwalifikacje operatora wózków widłowych nie są wygórowane. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, to ukończenie 18 roku życia oraz uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Jeśli będziemy poruszać się wózkiem widłowym po drogach, wymagane jest aktualne prawo jazdy. Jeśli pracodawca będzie wymagać tylko poruszania się wózkiem widłowym na terenie magazynu, to prawo jazdy nie jest potrzebne.

Czy zdany egzamin gwarantuje bezterminową ważność zdobytych uprawnień?

Jeśli przystąpiliśmy do państwowego egzaminu i posiadamy legitymację UDT, to uzyskane uprawnienia są bezterminowe. Również w przypadku zawieszenia prawa jazdy na skutek przekroczenia punktów karnych, uprawnienia pozostają ważne. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz