Materiał Partnera

Bezpieczna praca na wysokościach

Bezpieczna praca na wysokościach

Prace wykonywane na poziomie powyżej 1 m nad ziemią w świetle przepisów BHP są zaliczane do kategorii prac na wysokościach, ponieważ wiążą się ze zwiększonym narażeniem zdrowia i życia pracownika. Teoretyczna wiedza i praktyczne przygotowanie to podstawa dla zachowania bezpieczeństwa przy tego typu działaniach. Na co zwrócić uwagę podczas pracy na wysokościach? Jak wystrzec się groźnych sytuacji? Oto kilka praktycznych uwag.

Potencjalne zagrożenia

Praca na wysokościach to szeroki termin obejmujący prace na drabinach, rusztowaniach, ruchomych podestach roboczych, słupach, masztach oraz konstrukcjach budowlanych, takich jak biurowce, wieże czy kominy. Choć prace te różnią się od siebie, zagrożenia związane z wysokością pozostają podobne. W okresie zimowym wyjątkowo niebezpieczne są oblodzone powierzchnie, stwarzające ryzyko poślizgnięcia się. Należy uważać także na liny, kable oraz inne elementy sprzętu zapewniającego dostęp – przez nieuwagę łatwo się w nie zaplątać lub o nie potknąć. Stan nawierzchni, po której poruszamy się pracując na dużych wysokościach jest szczególnie istotny. Nawet drobne nierówności lub uszkodzenia mogą spowodować utratę równowagi i zwiększyć niebezpieczeństwo upadku.

Wśród innych, mniej oczywistych zagrożeń czyhających na pracownika wysokościowego należy wymienić mróz. Niskie temperatury oraz intensywnie wiejący wiatr może prowadzić do wyziębienia, a co za tym idzie, ogólnego osłabienia całego organizmu. Jest to zjawisko o tyle niebezpieczne, że często niezauważalne. Temperatura ciała jest ważna, ponieważ wpływa na pracę mózgu, odpowiedzialnego za umiejętność jasnego myślenia i sprawnego poruszania się. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim ubraniu roboczym, zapobiegającym utracie ciepła.

Jak widzimy, niebezpieczeństw związanych z pracą na wysokościach jest wiele. Odpowiednie przygotowanie do jej wykonywania jest niezbędne, a mogą je zapewnić jedynie profesjonalne kursy. Centrum Szkolenia Zawodowego to ośrodek świadczący usługi szkoleniowe m.in. z tego zakresu. Zdobyta wiedza może uratować zdrowie i życie Twoje lub Twoich pracowników.

Podstawowe środki ostrożności

Przed rozpoczęciem pracy należy zaplanować wszystkie działania i dokładnie rozważyć możliwość wystąpienia okoliczności zagrażających naszemu zdrowiu. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy budowlanego jest zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami wysokościowymi. Kierownik budowy musi zagwarantować asekurację osób wykonujących czynności na wysokości, wyposażyć pracowników w odpowiedni sprzęt oraz wprowadzić urządzenia ochronne, takie jak osłony i oznakowania miejsc niebezpiecznych. Nauce skutecznego nadzorowania tego typu czynności służą specjalne szkolenia z zarządzania pracą na wysokości.

Niedopuszczalne jest także stosowanie uszkodzonego lub niesprawdzonego sprzętu – od jakości i stanu naszego wyposażenia w dużej mierze zależy bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Rusztowania, pomosty, drabiny i inne urządzenia muszą być stabilne i zabezpieczone na wypadek np. nieprzewidzianej zmiany położenia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz