Materiał Partnera

Jak działają agencje pracy tymczasowej?

Jak działają agencje pracy tymczasowej?

Każdy, kto szukał pracy, musiał zetknąć się z agencjami pracy tymczasowej. Oferty, które są przez nie zamieszczane na portalach internetowych, dotyczą zwykle krótkiej współpracy, pracy sezonowej czy wykonania konkretnego zlecenia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jednak z tego, w jaki sposób funkcjonują takie agencje. Poniżej wyjaśniamy, na czym oparta jest ich działalność.

Praca tymczasowa – co to takiego?

Przepisy oraz zasady pracy tymczasowej są definiowane przez ustawę z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z nią praca tymczasowa ma charaktery trójstronny. Co to w praktyce oznacza? W takiej sytuacji zawierane umowy zawsze dotyczą trzech stron, a nie dwóch podmiotów, jak podczas konwencjonalnej współpracy. Stronami tymi są agencja pracy tymczasowej, pracodawca – użytkownik oraz pracownik tymczasowy.

Dla pracownika pracodawcą jest tak naprawę agencja pracy tymczasowej. To z nią zatrudniana osoba podpisuje umowę. Pracownik tymczasowy może przez 18 miesięcy w okresie 3 lat świadczyć pracę na rzecz jednego pracodawcy. Stąd też nazwa tego rodzaju pracy – jest to praca tymczasowa, czyli wykonywana tylko przez pewien okres.

Zadania agencji pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej zawiera umowę z pracownikiem. Znajdują się w niej informacje o stronach, rodzaju i okresie trwania umowy. Wskazany jest tam również pracodawca użytkownik. Mówi ona też o wynagrodzeniu za pracę oraz o terminie i sposobie jego płatności.

Zadaniem agencji jest przygotowanie osoby zatrudnionej do wykonywania obowiązków wynikających z umowy. To ona dba o to, aby został on zbadany przez lekarza medycyny pracy i otrzymał odpowiednie zaświadczenie. Niekiedy zdarza się, że to właśnie agencja organizuj też szkolenie BHP.

„Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej zwalania pracodawcę z wielu obowiązków. Może ona pomóc w planowaniu grafiku pracy, sama nalicza wynagrodzenie dla pracownika, płaci składki, a także sporządza świadectwo pracy. Jest to więc spore ułatwienie i oszczędność czasu dla firm z wielu branż” – mówi specjalista z firmy Work In Group.

Agencja pracy tymczasowej musi także podpisać stosowną umowę z pracodawcą – użytkownikiem. Określany jest w niej przebieg pracy tymczasowej i zakres współpracy między pracodawcą użytkownikiem a agencją. Muszą znaleźć się tam informacje określające, na kim spoczywa obowiązek dostarczenia pracownikowi stroju służbowego, odzieży roboczej czy napojów. Umowa taka powinna również dokładnie określać, kto ponosi koszty związane z podróżami służbowymi czy dojazdami do pracy przez pracownika.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz