Materiał Partnera

Jak dokonać podziału nieruchomości?

Jak dokonać podziału nieruchomości?

Wydzielanie części nieruchomości jest wykorzystywane w większości przypadków do przeniesienia własności na nowego właściciela. Dotyczy to zarówno terenów zurbanizowanych, jak i rolnych czy leśnych. Podział nieruchomości to jednak konieczność wykonania niezbędnych czynności przez uprawnionego geodetę. Czym dokładnie zajmują się w takich sytuacjach specjaliści?

Projekt i opinia

Podział nieruchomości wymaga uprzednio sporządzenia wstępnego projektu uwzględniającego m.in. pełne dane ewidencyjne. Koncepcja taka to również niezbędne informacje w formie graficznej, które przedstawiają nowe planowanie działki. Jest to etap początkowy, warto jednak skorzystać już w tym momencie z pomocy uprawnionego geodety. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar jest w stanie profesjonalnie przygotować wstępny projekt podziału i przystąpić do dalszych prac. Najpierw jednak kompletna dokumentacja wraz z koncepcją podziału musi trafić do wójta, burmistrza lub prezydenta, który wydaje opinię kluczową w kontekście możliwości podjęcia dalszych czynności przez geodetę. Pozytywna decyzja oznacza szereg usług geodezyjnych – jedną z nich jest odszukanie punktów załamania granic. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar przeprowadzające podziały nieruchomości w sposób precyzyjny określa także powierzchnię całkowitą nieruchomości, która podlegać będzie podziałowi. Granice okazywane są zainteresowanym stronom, a po ich przyjęciu geodeta przystępuje do sporządzania projektu podziału.

Wyznaczanie nowych granic

Podział nieruchomości wymaga precyzyjnie skonstruowanego, ostatecznego projektu, który wraz z operatem technicznym przekazywany jest dalej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar sporządza tego typu dokumentację w sposób profesjonalny i precyzyjny, dzięki czemu kontrola przebiega pozytywnie, a operat zostaje przyjęty do zasobu geodezyjnego. Po uprawomocnieniu decyzji administracyjnej uprawniony geodeta może przystąpić do wyznaczenia nowych punktów granicznych w terenie. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar wykonuje czynności z tym związane w sposób rzetelny, kompleksowo realizując działania z zakresu podziału nieruchomości. Ostatni etap prac skutkuje sporządzeniem protokołu, a w dalszej kolejności operatu geodezyjnego, który jest przekazywany do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-budowlanych Almar gwarantuje precyzyjne i właściwe wykonanie czynności geodezyjnych, dzięki czemu proces podziału nieruchomości przebiega prawidłowo. Po zakończeniu wszelkich prac w tym zakresie właściciel otrzymuje komplet dokumentacji – są one podstawą do wpisania zmian w księdze wieczystej.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz