Materiał Partnera

Indywidualna i grupowa nauka języków – wady i zalety obu metod

Indywidualna i grupowa nauka języków – wady i zalety obu metod

Języki były, są i zawsze będą w cenie. Glottodydaktyka, czyli dziedzina zajmująca się metodami nauczania języków obcych, wypracowała wiele technik skutecznej nauki nawet najtrudniejszych języków (także polskiego – dla obcokrajowców). Wciąż jednak nie cichnie dyskusja na temat wyższości nauczania indywidualnego nad grupowym lub odwrotnie. Jakie są plusy i minusy obu tych sposobów?

Słabe i mocne strony grupowej nauki języków

Zaczniemy od nauczania grupowego. Jest to model, do którego przywykamy od najmłodszych lat w przedszkolach i szkołach. Zaletą uczenia się języka obcego w grupie jest przede wszystkim możliwość przeprowadzania bogatych konwersacji. Duża liczba uczestników dialogu wpływa pozytywnie na jego przebieg. Rozmowa jest bardziej naturalna i płynna, gdy rozmawiają równi sobie statusem studenci, a nie para kursant – nauczyciel. Czasem grupa rozmawia tak zapamiętale, że nauczyciel tylko stoi i patrzy, jak podopieczni uczą się od… siebie nawzajem! Zawsze jednak jest na miejscu, aby wkroczyć, gdy rozmowa zejdzie na tematy zupełnie niezwiązane z zajęciami lub uczeń potrzebuje wsparcia.

Mocne strony zajęć grupowych mogą okazać się wadą. Zdarza się, że do jednej grupy trafiają osoby o różnych osobowościach. Podczas gdy jeden uczestnik bryluje i zajmuje uwagę całej grupy, inny zamyka się w sobie i unika interakcji z użyciem języka obcego, pogłębiając barierę językową i nie odnosząc pełnych korzyści z zajęć. Dobry nauczyciel języka obcego musi szybko wychwytywać tego typu niuanse osobowościowe i trzymać rękę na pulsie, hamując zapędy osób śmiałych i uzdolnionych, a ośmielając te bardziej skryte.

Zalety i wady nauki indywidualnej

Największą zaletą nauki indywidualnej jest to, że cała uwaga nauczyciela jest skupiona na jednym studencie, a więc wyciska się z zajęć 100%. Uwaga obu osób jest cały czas skoncentrowana na nauczanych zagadnieniach i nie ma momentu na rozprężenie, które mogłoby wybić na dobre z toku nauki. Pełnia skupienia sprzyja przyswajaniu informacji.

Nauka indywidualna bardzo odpowiada osobom, które źle radzą sobie w grupie, czują się wyeksponowane podczas wypowiedzi lub głośnego czytania. Osoby takie łatwiej otwierają się w pojedynkę, a otwartość zawsze przynosi korzyść temu, kto uczy się języka.

Niestety, nauczanie indywidualne ma swoje wady, które ujawniają się szczególnie podczas konwersacji. Trudno jest podczas takich zajęć odtworzyć naturalny tok rozmowy typowy dla niezobowiązujących sytuacji towarzyskich. Konieczność rozmawiania wyłącznie z jedną osobą, która w dodatku zajmuje nadrzędną pozycję w relacji, nie nastraja do swobodnej pogawędki, krępuje i w rezultacie utrudnia rozmowę obu stronom.

Skuteczne może okazać się łączenie obu metod. Taką możliwość zapewnia szkoła języków obcych www.level.edu.pl.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz