Materiał Partnera

Etapy wyliczania wynagrodzenia netto dla pracowników

Etapy wyliczania wynagrodzenia netto dla pracowników

Szukając ofert pracy zazwyczaj natrafiamy na propozycje wynagrodzenia brutto. Częściej jednak potencjalnego pracownika interesuje wynagrodzenie netto, a więc pomniejszone o wszystkie składki i obowiązkowe potrącenia. Warto wiedzieć, co finansujemy ze swojego wynagrodzenia i ile otrzymamy po odjęciu wszystkich potrąceń. Jakie są etapy wyliczania wynagrodzenia netto dla pracowników?

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wynagrodzenia brutto jest kwotą wyjściową, od której odlicza się różne składki na ubezpieczenia wpływające na wysokość wynagrodzenia netto. W pierwszej kolejności potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne – od wynagrodzenia brutto odejmujemy składkę emerytalną stanowiąca jego 9,76%, rentową – 2,5% i chorobową  – 2,45%. Po odjęciu tych trzech kwot od wynagrodzenia brutto otrzymujemy podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wynoszą 9% otrzymanej w ten sposób kwoty. Pracodawca ze swojej kieszeni jest zobowiązany zapłacić także składkę na Fundusz Pracy i  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zaliczka na podatek dochodowy

Następnie trzeba wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę jej wyliczenia otrzymujemy po odjęciu od wynagrodzenia brutto wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i pomniejszając je jeszcze o koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25. Otrzymanie wynik zaokrąglony do pełnych złotych. Będzie ona podstawą obliczenia podatku, który zgodnie z przyjętymi przepisami wynosi 18% dla dochodów poniżej 85 528 złotych. Od wyliczonego podatku należnego trzeba djąć kwotę wolną od podatku – 46,33 złotych. Zaliczka na podatek dochodowy będzie stanowiła różnicę pomiędzy tak wyliczonym podatkiem a składką na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącą jednak 7.75%, nie 9 jak w poprzednim etapie.

Wynagrodzenie netto

Podczas ustalania wynagrodzenia netto odejmujemy kolejno od wynagrodzenia brutto: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Tak ustalone wynagrodzenie netto pracodawca jest zobowiązany przelać na konto pracownika w ustalonym w umowie terminie. Ponadto odprowadzane są jeszcze składki na ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę. Dodatkowo pracownik może wybrać sobie dobrowolne ubezpieczenia, na przykład wypadkowe, co skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia netto.

Obliczenie wynagrodzenia netto może wydawać się skomplikowane. Biuro rachunkowe Szamotuły świadczy kompleksowe usługi z zakresu kadr i płac. Warto powierzyć im obowiązek wyliczania wynagrodzeń w prowadzonej przez siebie firmie.

Opracowanie:
Szamotuły, Garncarska 15
tel. 603 616 244
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz