Materiał Partnera

Czym zajmuje się inżynier kontraktu?

Czym zajmuje się inżynier kontraktu?

Inżynier kontraktu to organ, który idealnie odpowiada na rosnące wymagania i potrzeby rynku inwestycji budowlanych. Wbrew dosłownemu brzmieniu nazwy inżynier kontraktu nie jest jedną osobą, ale całym zespołem wyspecjalizowanych jednostek stanowiących w grupie nowego uczestnika procesu budowlanego. Idea takiego rozwiązania jest łatwa do zrozumienia wtedy, gdy rozumiemy zakres działań inżyniera kontraktu.

Kim lub czym jest inżynier kontraktu?

Istnienie instytucji inżyniera kontraktu nie wynika bezpośrednio z żadnego z zapisów prawa budowlanego. Została ona wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów‐Konsultantów (FIDIC, z francuskiego: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). W Polsce funkcjonuje od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i to głównie w przedsięwzięciach organizowanych z funduszy UE, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Inżynier kontraktu działa przede wszystkim w oparciu o przepisy prawa budowlanego, ale także na mocy umowy z inwestorem oraz – jeśli taka jest wola stron biorących udział w przedsięwzięciu – na mocy ujednoliconych warunków kontraktowych FIDIC. Poprzez „kontrakt” rozumiemy tutaj umowę, natomiast poprzez „strony” – inwestora i wykonawcę. Jedną z firm specjalizujących się między innymi w inżynierii kontraktu jest Rybka Janusz. Biuro inwestorskie. Wysoka jakość wykonywanych przez zatrudnionych w niej fachowców sprawia, że jest bardzo często wybierana. Na jej korzyść świadczą nie tylko referencje, ale także wieloletnie doświadczenie i rozeznanie rynkowe.

Jaki jest zakres zadań inżyniera kontraktu?

Obecność inżyniera kontraktu to swoista gwarancja – wiemy wówczas, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu. Odpowiednio sporządzone raporty pozwalają na rzetelne rozliczenie stron, w tym na przykład dotacji z Unii Europejskiej. Inżynier kontraktu (razem z wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego) jest bowiem pierwszą instancją, która rozporządza środkami unijnymi. Zaleca się, by wymagania dotyczące zakresu zadań inżyniera kontraktu wynikały bezpośrednio z Ogólnych Warunków Kontraktu FIDIC, ponieważ określone w nich regulacje są bardzo precyzyjne. Funkcję inżyniera kontraktu spełnia grupa złożona najczęściej z inżyniera‐rezydenta, inspektorów nadzoru budowlanego oraz innych specjalistów, których liczba i referencje zależą od kształtu realizowanego projektu. Inżynier‐rezydent jest osobą, która koordynuje całą inwestycję i musi stale przebywać na terenie budowy, uczestnicząc we wszystkich ważnych zdarzeniach. Jeżeli ma uprawnienia, może także pełnić funkcję jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli prowadzenie inwestycji wiąże się z ich obecnością.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz