Czy warto studiować filozofię?

Czy warto studiować filozofię?

Informatyka, prawo oraz zarządzanie – te kierunki wiodły prym wśród kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017. Jednym z powodów, dla których są one tak popularne, jest dobra perspektywa zawodowa. Niektórzy wolą jednak wybierać kierunki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wśród nich jest filozofia, która wbrew powszechnym opiniom również jest bardzo ciekawą dziedziną nauki pozwalającą odkryć samego siebie i nauczyć się logicznego myślenia oraz rozumowania.

Czym jest filozofia?

Często słyszymy pojęcia – „filozofia dnia”, „filozofia firmy”, „filozofia piłki nożnej”. Filozofia jest tu rozumiana jako poglądy, ogólne zasady, cele, natomiast filozofia jako nauka stawia sobie za zadanie poznać dany przedmiot w sposób prawdziwy i obiektywny. Jest to podstawa do wyodrębnienia się tej nauki w takim rozumieniu, w jakim przekazywana jest na uczelniach i akademiach. Istnieje również inne rozumienie tego pojęcia – filozofia jako oświecenie, czyli nastawienie na przemianę filozofującego przedmiotu.

Jakie korzyści płyną z ukończenia studiów filozoficznych?

Jest wiele branż, w których absolwenci filozofii mogą znaleźć dobrą pracę. Warto pamiętać, że zdobywają oni przydatną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych oraz psychologicznych. Ponadto kształcą w sobie umiejętność formułowania wniosków, analizowania skomplikowanych sytuacji i znajdowania możliwych rozwiązań. Tę wiedzę mogą wykorzystać wszędzie tam, gdzie liczy się umiejętność logicznego myślenia. Współczesny świat zmusza nas do różnych zmian, dlatego, aby być konkurencyjnym na rynku pracy, warto opanować umiejętność uczenia się, selekcji informacji i wyciągania odpowiednich wniosków.
Absolwenci filozofii są postrzegani jako wszechstronni humaniści, którzy łatwo przystosowują się do nowych warunków, dzięki czemu łatwiej jest im znaleźć nową pracę lub nauczyć się nowych umiejętności. Filozofia to przede wszystkim ciągłe poszukiwanie, dążenie do satysfakcji i niezgoda na powierzchowność. Można to wykorzystać w redakcjach, agencjach public relations oraz interaktywnych, gdzie ciągła zmiana i nowe rozwiązania dla klientów zawsze są w cenie.

Gdzie warto studiować filozofię?

Filozofię można studiować zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych, które także cieszą się prestiżem oraz wysokim poziomem nauczania. Studenci po ukończeniu studiów mogą nie tylko podjąć dobrze płatną pracę, ale także zostać na uczelni i dążyć do otrzymania tytułu doktora nauk humanistycznych, a ponadto jeszcze w czasie studiów zwiedzić inny kraj np. w ramach programu Erasmus, który umożliwia zagraniczną wymianę studencką.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz