Materiał Partnera

Co obejmuje prawna obsługa podmiotów gospodarczych?

Co obejmuje prawna obsługa podmiotów gospodarczych?

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych regulowane jest licznymi przepisami polskiego i międzynarodowego prawa. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji czy też przebiegu procedur skutkować mogą dotkliwymi karami ze strony organów państwowych. Przed takimi sytuacjami przedsiębiorca może się ochronić, korzystając z profesjonalnej prawnej obsługi podmiotów gospodarczych.

Zakres usług

Działalność podmiotów gospodarczych określana jest w wielu aktach prawnych. Z nią wiążą się przepisy prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz wielu innych. Kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych prowadzi Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe.

Ta sfera usług kierowana jest do osób prowadzący działalność gospodarczą, spółek, fundacji, a także stowarzyszeń. Świadczona jest w ramach stałego abonamentu lub w indywidualnych sprawach. Obejmuje wszelkie aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnie od jego rozmiarów i stopnia skomplikowania struktury. Zaangażowanie profesjonalnych doradców prawnych pozwoli przedsiębiorcy skupić się na właściwej działalności firmy, a jednocześnie da gwarancję, że wszystkie kwestie prawne prowadzone będą prawidłowo.

W sferze prawa korporacyjnego

Profesjonalna obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje liczne usługi. Jedną z nich jest tworzenie i rejestracja spółek. Istotną część stanowi obsługa organów spółek. Pod tym hasłem kryje się obsługa walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał, zawiadomień i protokołów, projektów regulaminów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, a także zarządów.

 W sferze obsługi pranej leży też zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek prawa handlowego. Doradcy prawni zajmują się także sporządzaniem projektów umów i statutów spółek.

Obsłudze prawnej podlegają ponadto transakcje sprzedaży akcji lub udziałów, transakcje dotyczące sprzedaży  przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Sporządzanie, opiniowanie umów w obrocie gospodarczym to kolejny aspekt obsługi prawnej przedsiębiorstw. Zlecając to specjalistom z dziedziny prawa, mamy pewność, że skonstruowane są one zgodnie z przepisami. Korzystne dla przedsiębiorcy jest też oferowane przez kancelarie doradztwo w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy, jej rozliczenia, rozwiązania oraz dochodzenia roszczeń, co jest częstym elementem działalności gospodarczej.

Doradca prawny może też w imieniu przedsiębiorcy prowadzić negocjacje dotyczące między innymi spraw gospodarczych i biznesowych, zawierania umów, rozwiązywania sporów, renegocjowania już zawartych umów oraz kontraktów, a ponadto zawierania ugód pozasądowych.

Opracowanie:
Jedlina-Zdrój, Akacjowa 17
tel. 698 966 444
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz