Materiał Partnera

Bezpieczeństwo i higiena pracy - niezbędne szkolenia na każdym stanowisku pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy - niezbędne szkolenia na każdym stanowisku pracy

Każda osoba zaczynająca pracę w nowym miejscu, ale również zatrudnieni od dłuższego czasu pracownicy, są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Niezależnie od ilości zatrudnionych osób, każdy pracodawca jest zobligowany do zorganizowania takich szkoleń. Zazwyczaj są prowadzone w siedzibie firmy lub ośrodkach szkoleniowych.

Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe

Każdy pracownik, niezależnie od tego gdzie i na jakim stanowisku pracuje bierze udział w dwóch rodzajach szkoleń bhp: szkoleniu wstępne oraz szkoleniach okresowych.

Szkolenie wstępne –musi je przejść każdy pracownik oraz praktykant przez rozpoczęciem pracy, by poznać swoje obowiązki oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. Zostaje przeprowadzony instruktaż ogólny, podczas którego przedstawiane są ogólne zasady BHP zawarte w kodeksie pracy (trwa minimum 3 godziny lekcyjne) oraz instruktaż stanowiskowy, podczas którego, w zależności od stanowiska, są poruszane kwestie związane z obowiązkami i zagrożeniami wynikającymi z charakteru wykonywanej pracy.

Szkolenie okresowe – trwają od 8 do 64 godzin lekcyjnych. Służą uaktualnieniu i sprawdzeniu dotychczasowej wiedzy pracowników na temat przepisów BHP. W zależności od stanowiska odbywają się one co 3lata (w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych) i nie rzadziej niż co 6 lat (dla pracowników administracyjno-biurowych).

Organizacją i prowadzeniem tego typu szkoleń zajmuje się firma Ergo-Poż z Warszawy. Oprócz tego proponuje szkolenia medyczne i przeciwpożarowe, ocena ryzyka zawodowego oraz konsultacje bhp. Zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy mogą pełnić nadzór nad BHP w konkretnej firmie.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia BHP?

Każdy pracodawca jest zobowiązany dbać o życie i zdrowie swoich pracowników, jak też zapewnić im higieniczne oraz bezpieczne warunki pracy. W związku z tym musi zadbać o zapoznanie ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej, poprzez zorganizowanie odpowiednich szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów BHP. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracowników na każdym stanowisku, także dla szefa.

Opracowanie:
Warszawa, św. F. Salezego 2/102
tel. 601 224 064
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz